Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

we współpracy z

Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Komitetem Badań Naukowych, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcja Pracy, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "SOLIDARNOŚĆ",
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych

organizuje coroczny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

  • Kategoria "A" - rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce


  • Kategoria "B" - prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów.

Dla uczestników Konkursu przewidziano wysokie nagrody i wyróżnienia.

Termin zgłaszania prac:

  • w kategorii: rozwiązania techniczne i organizacyjne - 31 maja 2004 r.
  • w kategorii: prace naukowo-badawcze - 30 czerwca 2004 r.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu:

Regulamin Konkursu: word ( 73,3 kb )

Sekretariat Konkursu prowadzi
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 022 623 36 83, fax 022 623 32 64
www.ciop.pl
e-mail: oinip@ciop.pl