Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
02 - 017 WARSZAWA
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) 699 70 44/45, fax (22) 699 70 46/56

informuje o wynikach:

"Konkursu dla instytucji, które są zainteresowane uzyskaniem dotacji na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa".

1.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa małopolskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Adres Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Brak

2.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa łódzkiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Adres Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Przedstawienie zatwierdzenia przez Wojewodę Łódzkiego uchwały Zarządu zmieniającej grupę pożyczkobiorców na małych przedsiębiorców.

3.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa dolnośląskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" SA
Adres Ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Udokumentowanie posiadania potencjału ekonomicznego, w sposób określony w Instrukcji dla wnioskodawców.

4.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa opolskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu
Adres Ul. J. Słowackiego 10, 45-364 Opole
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji
  1. Dostarczenie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za lata 2001, 2002 oraz pierwsze półrocze br.,
  2. wprowadzenie w statucie zapisu o przeznaczeniu zysku na cele statutowe lub o prowadzeniu działalności nie w celu osiągania zysku,
  3. zatrudnienie kierującego funduszem pożyczkowym, spełniającego wymagania zawarte w Instrukcji dla wnioskodawców.

5.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa śląskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Fundusz Górnośląski SA
Adres Ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Brak

6.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa wielkopolskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.
Adres Ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Zatrudnienie pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek, zgodnie z wymaganiami określonymi w Instrukcji dla wnioskodawców.

7.
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Agencję i Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego działającego na terenie całego województwa, w którym całość lub część środków pochodzi od organu samorządu województwa.

Nazwa Beneficjenta Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
Adres Ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn
Kwota przyznanej dotacji 2 500 000,00 PLN
Warunki otrzymania dotacji Brak

POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach