Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
w porozumieniu z
Zarządami Województw:
Lubelskiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Śląskiego, Warmińsko - Mazurskiego,

na podstawie § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2003 r. nr 39, poz. 336)

ogłasza konkursy na pełnienie roli
REGIONALNYCH INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH,
w ww. województwach.

>>>  WYNIKI KONKURSÓW  <<<

Regionalne Instytucje Finansujące będą odpowiedzialne za administrowanie instrumentami wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanymi z programu Phare.

W konkursach mogą uczestniczyć wszystkie osoby prawne, które:

  • zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,
  • zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych, doradczych i finansowych małym i średnim przedsiębiorcom,
  • posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z formatem zawartym w dokumentacji konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. statut lub dokument równorzędny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata, schemat struktury organizacyjnej, życiorysy zawodowe osób planowanych na stanowiska kierownicze w RIF oraz osób planowanych do merytorycznej realizacji zadań RIF). Oferty muszą być złożone osobiście przez osobę upoważnioną odpowiednio:

  • dla województwa lubelskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Lublin, ul. Spokojna 4, sala nr 100, w dniu 2.06.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;
  • dla województwa małopolskiego – w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Kordylewskiego 11, sala nr 315, III piętro, w dniu 3.06.2003, w godz. 10.00 – 13.00;
  • dla województwa mazowieckiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Warszawa, ul. Skoczylasa 4, sala konferencyjna, II piętro, w dniu 2.06.2003r., w godz. 10.00 – 13.00;
  • dla województwa pomorskiego – w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Długi Targ 1/7, sala nr 25, II piętro, w dniu 3.06.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;
  • dla województwa śląskiego – w Gmachu Sejmu Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46, Sala Błękitna, I piętro, w dniu 2.06.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;
  • dla województwa warmińsko-mazurskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, Al. M.J.Piłsudskiego 7/9, sala nr 109, w dniu 3.06.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

Rozstrzygnięcie konkursów w ww. województwach nastąpi do dnia 30.06.2003 r. Informacje o wynikach konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

DOKUMENTACJA KONKURSOWAPOWRÓT
do strony o konkursach