Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
w porozumieniu z
Zarządami Województw:
Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Łódzkiego, Opolskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego,

na podstawie § 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2003 r. nr 39, poz. 336)

ogłasza konkursy na pełnienie roli
REGIONALNYCH INSTYTUCJI FINANSUJĄCYCH,
w ww. województwach.

>>>  WYNIKI KONKURSÓW  <<<

Regionalne Instytucje Finansujące będą odpowiedzialne za administrowanie instrumentami wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanymi z programu Phare.

W konkursach mogą uczestniczyć wszystkie osoby prawne, które:

 • zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe,
 • zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług informacyjnych, doradczych i finansowych małym i średnim przedsiębiorcom,
 • posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie z formatem zawartym w dokumentacji konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. statut lub dokument równorzędny, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata, schemat struktury organizacyjnej, życiorysy zawodowe osób planowanych na stanowiska kierownicze w RIF oraz osób planowanych do merytorycznej realizacji zadań RIF). Oferty muszą być złożone osobiście przez osobę upoważnioną odpowiednio:

 • dla województwa dolnośląskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, sala konferencyjna nr 428, w dniu 20.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa kujawsko-pomorskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, Plac Teatralny 2, sala nr 255 (I piętro), w dniu 20.05.2003 r w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa lubuskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 113, I piętro, w dniu 19.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;
 • dla województwa łódzkiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódź, ul. Solna 14, sala nr 311, III piętro, w dniu 20.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa opolskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego,Opole, ul. Piastowska 13, sala konferencyjna, I piętro, w dniu 20.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa podlaskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Białystok, ul. Legionowa 28, sala nr 910, IX piętro, w dniu 19.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa podkarpackiego – w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ul. Płk. Lisa Kuli 20, sala nr 107, I piętro, w dniu 26.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa świętokrzyskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, sala nr 104, I piętro, budynek C2, w dniu 19.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa wielkopolskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Poznań, ul. Piekary 17, sala nr 401, IV piętro, w dniu 20.05.2003 r., w godz. 10.00 – 13.00;

 • dla województwa zachodniopomorskiego – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,Szczecin, ul. Korsarzy 34, wejście I, sala nr 117, w dniu 20.05.2003., w godz. 10.00 – 13.00.

Rozstrzygnięcie konkursów w ww. województwach nastąpi do dnia 15.06.2003 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej PARP.

DOKUMENTACJA KONKURSOWAPOWRÓT
do strony o konkursach