Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

we współpracy z

Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Zdrowia,
Ministerstwem Edukacji i Nauki, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
Państwową Inspekcją Pracy,
Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ”,
Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych

organizuje coroczny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY


Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

  • Kategoria "A" - rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce

  • Kategoria "B" - prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce

Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów.

Dla uczestników Konkursu przewidziano wysokie nagrody i wyróżnienia.

Termin zgłaszania prac:

  • w kategorii: rozwiązania techniczne i organizacyjne - 31 maja 2006 r.
  • w kategorii: prace naukowo-badawcze - 30 czerwca 2006 r.

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu:

Regulamin Konkursu: word  72,2 kb


Sekretariat Konkursu prowadzi
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 022 623 36 83, fax 022 623 32 64
www.ciop.pl
e-mail: oinip@ciop.pl