Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Europejskie Nagrody
"Biznes dla Środowiska"

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska przez ostatnie 6 lat organizowała Konkurs o Nagrody Programu Czysty Biznes - skierowany wyłącznie do firm członkowskich Programu Czysty Biznes. Jego celem było promowanie przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym.

W roku 2004 Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Środowiska, mając na uwadze osiągnięcia i wieloletnie doświadczenie Programu Czysty Biznes we wspieraniu małych i średnich firm w zakresie ochrony środowiska, powierzył Fundacji rolę krajowego sekretariatu Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska (European Business Awards for the Environment) w Polsce. Nagrody te ustanowione zostały w 1987 roku, aby pobudzać innowacje technologiczne mające pozytywny wpływ na rozwój zrównoważonego społeczeństwa. Ich celem jest zwrócenie uwagi na politykę, działania, procesy oraz produkty ze wszystkich sektorów biznesu w Unii Europejskiej, które pomagają osiągnąć: "rozwój gospodarczy i społeczny bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od jakości których zależy dalszy rozwój i działalność człowieka". Partnerem konkursu „Biznes dla Środowiska” jest Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

By zachęcić do udziału w Konkursie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), postanowiono oprzeć proces nominacji o Konkurs Nagród Czystego Biznesu, który stał się w ten sposób wstępną fazą eliminacji dla polskich MŚP do Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”. Kolejna edycja Konkursu organizowana pod nazwą Ogólnopolskich Nagród „Czysty Biznes 2005”, wspólnie z firmą BP Polska, jest skierowana do wszystkich polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Zwycięzcy Ogólnopolskich Nagród „Czysty Biznes 2005” będą nominowani do Krajowych Nagród Biznes dla Środowiska – eliminacji krajowej do Europejskich Nagród Biznes dla Środowiska.

O Krajowe Nagrody Biznes dla Środowiska mogą ubiegać się wyłącznie laureaci Ogólnopolskich Nagród „Czysty Biznes 2005” i innych polskich konkursów ekologicznych dla firm z danego roku kalendarzowego.

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać do 30 września 2005 r.

Szczegółowych informacji udziela:

Magdalena Więckiewicz
tel. (012) 422 50 88 wew.33
e-mail: magda.wieckiewicz@epce.org.pl