Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Przetargi i konkursy >> Przetarg

MINISTER GOSPODARKI

KONKURS
SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW

Głównym celem przyjętego przez Radę Ministrów
w dniu 6 czerwca 2000 r.

Programu rozwoju handlu wewnętrznego do 2003 r.

jest tworzenie sprzyjającego otoczenia dla rozwoju handlu wewnętrznego, w warunkach swobodnej konkurencji i zgodnie z potrzebami konsumentów.

Jedną z form działań umożliwiających realizację tego celu jest udzielanie wsparcia finansowego organizacjom działającym nie dla osiągnięcia zysku, które prowadzą szkolenia handlowców, w szczególności w zakresie nowoczesnych metod i strategii zarządzania oraz form integracji przedsiębiorstw handlowych.

Przystępując do realizacji zadania Minister Gospodarki ogłasza konkurs w ramach którego stowarzyszenia oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji szkoleń dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu.

Dofinansowaniu podlega część kosztów szkolenia organizowanego nie dla osiągnięcia zysku, którego zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa handlowego, w tym:

 • zarządzanie i organizacja,
 • marketing,
 • finanse,
 • prawo,
 • funkcjonowanie form integracji.

Wysokość dofinansowania jednego szkolenia wynosi maksymalnie 5 000 zł.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie wniosku wraz z załącznikami i złożenie ich w Ministerstwie Gospodarki, w terminie do:

 • 31 lipca 2001 r.
 • 31 sierpnia 2001 r.
 • 30 września 2001 r.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję w trzech turach na zasadach konkursowych, w terminach do:

 • 14 sierpnia 2001 r.
 • 14 września 2001 r.
 • 12 października 2001 r.

Szczegółowe zasady znajdą Państwo w załączonym regulaminie, który można pobrać w formacie word lub w formacie pdf. Szczegółowe informacje o konkursie są również dostępne w:

Ministerstwie Gospodarki
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00 - 507 Warszawa
tel. (22) 693 51 51
e-mail: joakrzy@mg.gov.pl

oraz

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02 - 017 Warszawa
tel. (22) 699 70 18,
      (22) 699 70 23
e-mail: doradca@parp.gov.pl