Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003 Wsparcie Konkurencyjności Polskich Przedsiębiorstw
- Inwestycje MSP w Technologie i Innowacje

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw
w oparciu o nowe technologie

- Wsparcie na Doradztwo
2003/004-379/05.02-01/01

LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA - II termin składania wniosków (9 września 2005 r.)

LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA - I termin składania wniosków (12 sierpnia 2005 r.)


LISTA PROJEKTÓW OCZEKUJĄCYCH - II termin składania wniosków (9 września 2005 r.).

Ulotka o programie w formacie pdf

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce

Jakie działania mogą być dofinansowane:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP dotyczące wdrażania kwalifikowanych nowoczesnych technologii (pozyskanych lub opartych na własnych rozwiązaniach), maszyn i urządzeń automatyzacji, zgodne z opisem w Wytycznych dla wnioskodawców

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

Limity kwot wsparcia:

 1. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 1.500 EUR
 2. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
 3. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 2 terminy składania wniosków: 12 sierpnia oraz do 9 września 2005 r., do godz. 15.00.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby fizyczne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby prawne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip:
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( 264,0 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
  pod numerami telefonów:
  (022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
  lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl
  oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.