Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Rozmiar: 813 bajtów


Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza
Regionalny Program Wsparcia dla MSP

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych

2003/004-379/05.04-02

Ulotka o programie w formacie pdfW związku z wykorzystaniem budżetu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Phare 2003 SSG w województwie:

- pomorskim

uprzejmie informujemy, że terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia dla ww. województwa zostają zawieszone.

Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy dla województwa pomorskiego.


Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Jakie działania mogą być dofinansowane:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP, związane z rozwojem eksportu przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Wszystkie te przypadki zostały szczegółowo opisane w punkcie II.2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców załączonych do niniejszego Zaproszenia

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

Limity kwot wsparcia:

 1. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR
 2. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 10.000 EUR
 3. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 16 sierpnia, 2 września, 24 października, 18 listopada 2005 r., 2 stycznia 2006 r. do godz. 15.00. oraz:

dodatkowo termin 20 lutego 2006 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województwa pomorskiego oraz terminy 6 lutego 2006 r., 25 kwietnia 2006 r. i 18 maja 2006 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Uprzejmie informujemy, iż na stronie została podwieszona skorygowana wersja wniosku o udzielenie wsparcia.
Tym samym usunięto niezgodność z informacją zawartą w Wytycznych dla Wnioskodawców dotyczącą liczby odmownych pisemnych odpowiedzi od wykonawców kwalifikowanych, jakie Wnioskodawca jest zobowiązany załączyć do wniosku w przypadku braku możliwości przedstawienia porównania trzech ofert. Potwierdzamy, iż prawidłowa ilość to 3 odmowne odpowiedzi (zmiana została uwzględniona na str. 13 ww. dokumencie).
Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku przez przedsiębiorcę w oparciu o poprzednio obowiązujący wzór dokumentu nie stanowi przyczyny odrzucenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby fizyczne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby prawne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów 

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
  pod numerami telefonów:
  (022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
  lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl
  oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.