Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza
Regionalny Program Wsparcia dla MSP

Program Rozwoju Przedsiębiorstw

2003/004-379/05.04-01

Ulotka o programie w formacie pdf


W związku z wykorzystaniem budżetu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Phare 2003 SSG w województwach:

- pomorskim,
- małopolskim

uprzejmie informujemy, że terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia dla ww. województw zostają zawieszone.

Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy dla ww. województw.Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Jakie działania mogą być dofinansowane:
Usługi doradcze, świadczone przez wykonawców akredytowanych przez PARP związane z rozwojem przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jego konkurencyjności. W przypadku wybranych usług dopuszcza się możliwość ich realizacji przez wykonawców spoza listy podmiotów akredytowanych. Wszystkie te przypadki zostały szczegółowo opisane w punkcie II.2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców załączonych do niniejszego Zaproszenia

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

Limity kwot wsparcia:

 1. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR
 2. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 5.000 EUR
 3. Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 5 terminów składania wniosków: 19 sierpnia, 9 września, 3 października, 21 listopada 2005 r., 16 stycznia 2006 r. do godz. 15.00 oraz

dodatkowo terminy 13 lutego 2006 r., 20 kwietnia 2006 r. oraz 15 maja 2006 r. do godz. 15.00 dla wnioskodawców z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby fizyczne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby prawne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip:
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów 

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
  pod numerami telefonów:
  (022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
  lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl
  oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.