Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


INFORMACJA O UDZIELANIU DOTACJI
w ramach programu:

"DOTACJA NA WSPÓLNĄ OFERTĘ"

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)


1. Oznaczenia referencyjne

Krajowy program rozwoju MSP - program: Dotacja na Wspólną Ofertę

2. Program i źródła finansowania

Nazwa programu: "Dotacja na Wspólną Ofertę"
Dofinansowanie udzielane ze środków budżetowych. Krajowy program rozwoju MSP - Dotacja na Wspólną Ofertę
Źródła finansowania: budżet państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

Program umożliwia małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie dofinansowania udzielanego ze środków budżetu państwa przeznaczonego na pokrycie części kosztów netto usług doradczych obejmujących przygotowanie wspólnej oferty realizacji zamówienia publicznego udzielonego przez pomiot krajowy lub zagraniczny. Szczegółowe informacje znajdują się w linku Wytyczne dla wnioskodawców programu "Dotacja na Wspólną Ofertę"

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 100 000 PLN z budżetu państwa. Dotacja Podmiotowa

5. Kwota dotacji

Kwota dotacji na finansowanie części kosztów usług doradczych wynosi maksymalnie 50% ich ceny netto (bez VAT) i nie może być wyższa niż:
-10 000,00 PLN w przypadku przygotowania oferty realizacji zamówienia publicznego, którego udziela podmiot z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
-20 000,00 PLN w przypadku przygotowania oferty realizacji zamówienia publicznego, którego udziela podmiot z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

6. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą mogą być przygotowujące wspólnie ofertę małe lub średnie przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 1178 z póź. zm.). Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określają Wytyczne dla wnioskodawców programu "Dotacja na Wspólną Ofertę"

7. Termin składania wniosków

Wnioski można składać w okresie realizacji programu, tj. od chwili jego rozpoczęcia do momentu zakontraktowania wszystkich przeznaczonych na ten cel środków. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku.

8. Zasady i format składanych wniosków

Wniosek musi być dostarczony w jednym egzemplarzu (oryginał), na standardowym formularzu zgłoszeniowym (wniosek o udzielenie dotacji) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Wniosek należy złożyć osobiście lub droga pocztową bezpośrednio na adres PARP.

Pliki do pobrania:

 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 47,8 kb ),    pdf ( 13,5 kb )
  -Wzór wniosku o udzielenie dotacji
  word ( 100,7 kb ),    pdf ( 32,0 kb )
  -Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 73,3 kb ),    pdf ( 22,1 kb )
 • Wzór deklaracji wekslowej
 • word ( 16,6 kb ),    pdf ( 9,2 kb )
 • Wytyczne dla wnioskodawców
 • word ( 133,0 kb ),    pdf ( 114,8 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 43,3 kb )
  pliki pdf ( 80,6 kb )