Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


DOTACJA NA WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE


Cele programu?

Celem programu jest wspieranie rozwoju istniejących lub nowopowstających grup producenckich lub zaopatrzeniowych poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych oraz inwestycji związanych ze zmniejszeniem kosztów marketingu, sprzedaży oraz zakupów, lub uczestnictwa w targach w celu stymulowania rozwoju grup małych i średnich przedsiębiorstw i umocnienia ich konkurencyjności i pozycji na rynku.

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację są przedsiębiorcy, będący stowarzyszeniem, spółdzielnią lub spółką (aplikować mogą jedynie spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością):

 • których członkami, udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie mali i/lub średni przedsiębiorcy (zwani dalej "uczestnikami"),
 • Których przedmiotem działalności jest prowadzenie marketingu, pośrednictwo w sprzedaży towarów lub usług wytwarzanych przez uczestników lub dokonywanie zakupów, wyłącznie na rzecz uczestników.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dotacja na wspólne przedsięwzięcie może być udzielona na dofinansowanie części kosztów:

 • usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem planu rozwoju działalności wnioskodawcy - maksymalnie 50% kosztów netto, jednak nie więcej niż 50 000,00 PLN
 • inwestycji wynikających z planu rozwoju działalności wnioskodawcy - maksymalnie 25% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 100 000,00 PLN
 • udziału w imprezach targowych i wystawienniczych - maksymalnie 50% kosztów netto, jednak nie więcej niż 20 000,00 PLN

Budżet programu wynosi 600 000 PLN.


Warunki dotyczące projektów

Dotacja obejmuje projekty których:

 • działania są realizowane na terenie Polski,
 • działania obejmują jedynie koszty kwalifikowane (odnośnik - wytyczne dla przedsiębiorców),
 • realizacja działań zakończy się w terminie do 31 marca 2004 roku,
 • realizacja nastąpi po podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokąd po informacje?

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji zamieszczone są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl w dziale "Dotacje/programy" pod hasłem: "Dotacja na Wspólne Przedsięwzięcie".

Poprzez witrynę PARP można również pobrać formularz wniosku, pełny tekst wytycznych dla wnioskodawców oraz wzór umowy.

Zapytania dotyczące dotacji można zgłaszać pocztą elektroniczną bezpośrednio ze strony internetowej programu dotacji na wspólne przedsięwzięcie lub faksem z dopiskiem "Dotyczy dotacji na wspólne przedsięwzięcie"


nr tel.: (0 prefiks 22) 438-88-42, 438-88-43, 438-88-44, 438-88-45,
438-88-46, 438-88-47,
nr faksu: (0 prefiks 22) 699 70 46/56


Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zaklejonej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście pod następujący adres:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
V piętro - Kancelaria
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

z dopiskiem:

"Wniosek o udzielenie dotacji na wspólne przedsięwzięcie"


Terminy

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 listopada 2003 r. - data wpłynięcia wniosku o udzielenie dotacji do PARP.

Pliki do pobrania:

 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 68,9 kb ),    pdf ( 18,0 kb )
  -Wzór wniosku o udzielenie dotacji
  word ( 246,4 kb ),    pdf ( 42,7 kb )
  -Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 79,7 kb ),    pdf ( 20,9 kb )
  -Wzór raportu finansowego
  word ( 52,4 kb ),    pdf ( 11,7 kb )
  -Wzór raportu technicznego
  word ( 26,8 kb ),    pdf ( 9,6 kb )
  -Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 15,8 kb ),    pdf ( 7,3 kb )
  -Wytyczne dla Wnioskodawców
  word ( 537,0 kb ),    pdf ( 135,4 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 98,3 kb )
  pliki pdf ( 128,8 kb )