Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach działań na rzecz podniesienia konkurencyjności
sektora małych i średnich przedsiębiorstw
zaprasza
do składania wniosków o udzielenie
DOTACJI NA POZYSKANIE FINANSOWANIA


Dotacja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców i przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z pozyskaniem finansowania działalności gospodarczej, polegającego w szczególności na dopuszczeniu akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniu ich na regulowany rynek papierów wartościowych.

Dotacja nie może przekroczyć 60% ceny netto usług, o których mowa powyżej, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 15.000 euro.

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski o udzielenie dotacji, sporządzone zgodnie z podanym niżej formatem wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać pod adresem:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji na pozyskanie finansowania znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

Wszelkie informacje na temat dotacji można uzyskać w Zespole Instrumentów Finansowych PARP, tel. (0 prefiks 22) 699-71-93 lub 699-72-60.

Pliki do pobrania:

 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 53,6 kb ),    pdf ( 155,3 kb )
  -Wzór wniosku o udzielenie dotacji
  word ( 76,7 kb ),    pdf ( 75,1 kb )
  -Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 18,8 kb ),    pdf ( 61,4 kb )
  -Wzór raportu finansowego
  word ( 26,4 kb ),    pdf ( 12,5 kb )
  -Wzór raportu technicznego
  word ( 12,3 kb ),    pdf ( 10,4 kb )
  -Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 5,2 kb ),    pdf ( 6,5 kb )
  -Wytyczne dla Wnioskodawców
  word ( 366,6 kb ),    pdf ( 172,3 kb )
 • Harmonogram prac i płatności
 • word ( 14,9 kb ),    pdf ( 5,5 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 57,0 kb )
  pliki pdf ( 449,5 kb )