Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
zaprasza do składania wniosków o udzielenie
DOTACJI NA KONSOLIDACJĘDotacja skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców i przeznaczona na finansowanie części kosztów usług doradczych zawiązanych z procesem łączenia się małych lub średnich przedsiębiorców.

Dotacja nie może przekroczyć 50% ceny netto usług doradczych, o których mowa powyżej, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, ani kwoty 60.000 PLN.

Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski o udzielenie dotacji, sporządzone zgodnie z podanym niżej formatem wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać pod adresem:


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji na konsolidację znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.


Wszelkie informacje na temat dotacji można uzyskać w Zespole Instrumentów Finansowych PARP, tel. (22) 699-72-60 lub 699-71-93.

Pliki do pobrania:

 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • word ( 39,6 kb ),    pdf ( 15,5 kb )
  -Wzór wniosku o udzielenie dotacji
  word ( 75,0 kb ),    pdf ( 74,8 kb )
  -Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  word ( 17,4 kb ),   pdf ( 60,3 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  word ( 21,6 kb ),   pdf ( 12,9 kb )
  ­ Wzór raportu technicznego
  word ( 12,3 kb ),   pdf ( 10,3 kb )
  ­ Wzór deklaracji wekslowej
  word ( 8,1 kb ),   pdf ( 10,7 kb )
  ­ Wytyczne dla Wnioskodawców
  word ( 529,3 kb ),   pdf ( 87,0 kb )
 • Harmonogram prac i płatności
 • word ( 13,9 kb ),   pdf ( 5,5 kb )
 • Wskazówki dotyczące przygotowania wniosków
  o udzielenie dotacji przez spółki cywilne
 • word ( 9,4 kb ),    pdf ( 6,6 kb )
 • Informacje pomocnicze do podpisania umowy
  o udzieleniu dotacji na konsolidację
 • word ( 12,0 kb ),    pdf ( 12,2 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 66,7 kb )
  pliki pdf ( 181,6 kb )