Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


DOTACJE NA PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W RYNKU KAPITAŁOWYM

"Dotacja na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym" nie będzie już udzielana według dotychczasowych zasad. Będzie funkcjonowała w zmodyfikowanej formie pod nazwą:

"Dotacja na pozyskanie finansowania"

Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dotacji na pozyskanie finansowania wraz z załącznikami zostaną zamieszczone na stronach www PARP w najbliższym czasie.

Dotacje skierowane do małych i średnich przedsiębiorców przeznaczone na finansowanie części kosztów usług doradczych związanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiębiorcę do publicznego obrotu i wprowadzeniem ich na nieurzędowy, regulowany rynek papierów wartościowych.

Finansowaniu podlega maksymalnie 60% kosztów netto wyżej wymienionych usług, realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, jednak nie więcej niż 100.000 PLN.

Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną na finansowanie całości lub części kosztów będących przedmiotem omawianej dotacji lub w chwili składania wniosku o udzielenie dotacji jest spółką publiczną lub zalega z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne.