Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

DOTACJA NA UZYSKANIE CERTYFIKATU

Z przykrością informujemy, że realizowany w dotychczasowej formie przez PARP program "Dotacja na uzyskanie certyfikatu" finansowany z krajowych środków budżetowych, został zakończony w ubiegłym roku.

Dotacje skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, przeznaczone na finansowanie części kosztów usług doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania i wdrażania, potwierdzonych certyfikatem, systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem i higieną pracy oraz części kosztów auditu certyfikacyjnego, wykonanego przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w systemie akredytacji.

Finansowaniu podlega maksymalnie 60% kosztów netto usług doradczych i szkoleniowych realizowanych po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, jednak nie więcej niż 20.000 PLN w przypadku małego przedsiębiorcy i 25.000 PLN w przypadku średniego przedsiębiorcy. Podobnie koszty netto przeprowadzenia auditu certyfikacyjnego mogą być finansowane maksymalnie w 60%, przy czym w przypadku małego przedsiębiorcy dotacja nie może przekroczyć 6.000 PLN, a w wypadku średniego przedsiębiorcy 12.000 PLN.
Przy jednoczesnym projektowaniu i wdrażaniu więcej niż jednego systemu zarządzania powyższe limity zwiększa się o 50%.

Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który zalega z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub otrzymał pomoc publiczną na finansowanie całości lub części kosztów będących przedmiotem omawianej dotacji.