Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 1553 bajtów

Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
w ramach działań na rzecz doskonalenia kadr przedsiębiorstw
zaprasza
do składania wniosków o udzielenie
DOTACJI SZKOLENIOWEJ

UWAGA:

ZMIANY W DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ !!!

ZMIANA FORMUŁY WYLICZENIA DOTACJI SZKOLENIOWEJ

LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI - PAŹDZIERNIK 2003
LISTA PRZYZNANYCH DOTACJI - SIERPIEŃ 2003

Dotacja szkoleniowa może być udzielona na finansowanie części kosztów szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników małych przedsiębiorstw.

Tematyka szkolenia musi być związana z jednym lub kilkoma z poniższych zagadnień:

 1. zarządzanie przedsiębiorstwem i jego zasobami,
 2. przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w Polsce i w Unii Europejskiej,
 3. zastosowanie technik informatycznych lub nowych technologii w przedsiębiorstwie,
 4. marketing,
 5. finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa,
 6. warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych

O dotację szkoleniową mogą ubiegać się:

 1. szkoły wyższe,
 2. organy prowadzące:
  1. szkołę,
  2. zakład kształcenia nauczycieli,
  3. placówkę doskonalenia nauczycieli,
  4. inną placówkę działającą w systemie oświaty,
 3. osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową oraz nie działają w celu osiągnięcia zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe.

Kwota wnioskowanej dotacji szkoleniowej z tytułu udziału w szkoleniu jednej uprawnionej osoby nie może przekroczyć 50% przypadających na tę osobę części udokumentowanych kosztów organizacji szkolenia netto poniesionych przez Organizatora szkolenia po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, ani kwoty 30 PLN za każdą godzinę szkolenia.

Organizator szkolenia obniży opłatę z tytułu udziału w szkoleniu uprawnionej osoby o kwotę dotacji otrzymanej z tego tytułu.

PARP rozpatruje łącznie wnioski o udzielenie dotacji szkoleniowej złożone w okresie kolejnych dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu( 30.05.2003).

Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji szkoleniowej:

 • do 31 lipca 2003 r. (czwartek), godz. 16.00
 • do 30 września 2003 r. (wtorek), godz. 16.00

W przypadku niewykorzystania budżetu przeznaczonego na dotacje szkoleniowe, PARP zastrzega sobie prawo ogłoszenia dodatkowego terminu składania wniosków.

Wnioski o udzielenie dotacji szkoleniowej, sporządzone z zgodnie z formatem zawartym w dokumentacji konkursowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać przed rozpoczęciem realizacji szkolenia pod adresem:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji szkoleniowej znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.

Dokumentacja konkursowa:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 787,9 kb ),   pdf ( 111,0 kb )
 • Formularz wniosku o udzielenie dotacji szkoleniowej
 • word ( 611,3 kb ),   pdf ( 40,4 kb )
 • Nowy wzór budżetu szkolenia
 • excel ( 32,0 kb ),
 • Karta oceny formalnej
 • word ( 35,3 kb ),   pdf ( 31,0 kb )
 • Wzór umowy
  wraz z załącznikami:
 • word ( 592,4 kb ),   pdf ( 55,4 kb )
  - Wniosek o wypłatę dotacji
  word ( 19,7 kb ),   pdf ( 30,0 kb )
  - Wzór wniosku o wypłatę zaliczki - wymagane załączniki
  word ( 22,6 kb ),    pdf ( 22,7 kb )
  - Potwierdzenie zgłoszenia na szkolenie
  word ( 75,6 kb ),   pdf ( 26,1 kb )
  - Wzór raportu merytorycznego
  word ( 511,4 kb ),   pdf ( 46,3 kb )
  - Wzór raportu finansowego
  excel ( 22,5 kb ),
  - wyjaśnienia dotyczące rozliczenia uzyskanej dotacji word ( 45,4 kb ),   pdf ( 28,5 kb )
  - Formularz sprawozdawczy o udzieleniu pomocy publicznej
  word ( 28,5 kb ),   pdf ( 33,0 kb )
  - deklaracja wystawcy weksla in blanco
  word ( 6,4 kb ),   pdf ( 11,9 kb )
  - Wzór sprawozdania zbiorczego
  excel ( 420,5 kb ),

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki word ( 177,6 kb )
  pliki pdf ( 183,6 kb )

  Informujemy Państwa, iż zgodnie z Wytycznymi dla Wnioskodawców w dniu 15 lipca 2003 r. upłynął termin na zadawanie pytań dotyczących I edycji Dotacji Szkoleniowej. Następny termin na zadawanie pytań rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2003 r.  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU - I i II EDYCJA