Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003

INICJATYWA III

łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce

2003/005-710.01.02


W związku z wykorzystaniem budżetu Programu Inicjatywa III Phare 2003 łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce uprzejmie informujemy, iż kolejne terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia zostaja zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu lub przyznania dodatkowych funduszy w ww. programie.


Lista wykonawców kwalifikowanych - dla komponentu wsparcie na usługi doradcze
(ośrodki KSU posiadające akredytację w ramach programów Phare)Kto może ubiegać się o wsparcie:

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) zatrudniające byłych pracowników sektora hutniczego oraz przedsiębiorstwa sektora MSP utworzone przez byłych pracowników sektora hutniczego (lub ich współmałżonków) zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracowników posiadające siedzibę na terenie województw: małopolskie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie oraz zachodniopomorskie.


Jakie działania mogą być dofinansowane:
  • wsparcie na rozpoczęcie działalności,
  • wsparcie na inwestycje,
  • wsparcie na usługi doradcze,

zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 2.1.3 Wytycznych dla Wnioskodawców


Limity kwot wsparcia

  • wsparcie na rozpoczęcie działalności
minimalna kwota wsparcia na projekt brak ograniczenia
maksymalna kwota wsparcia na projekt 5.000 EUR *
maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu 75%

* na jednego byłego pracownika hutnictwa zwolnionego z przyczyn nie dotyczących pracowników

  • wsparcie na inwestycje
minimalna kwota wsparcia na działanie 1.000 EUR
maksymalna kwota wsparcia na działanie 50.000 EUR
maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu 75%
  • wsparcie na usługi doradcze
minimalna kwota wsparcia: brak ograniczenia
maksymalna kwota wsparcia: 5.000 EUR
maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu 80%

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 5 terminów zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia: 26 września 2005 r., 21 października 2005 r., 21 listopada 2005 r., 19 grudnia 2005 r. oraz 23 stycznia 2006 r., zawsze do godz. 15.00

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski należy składać w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
Wniosek o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności,
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wniosek o udzielenie wsparcia na inwestycje,
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wniosek o udzielenie wsparcia na usługi doradcze,
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Umowa wsparcia na rozpoczęcie działalności,
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
Umowa wsparcia na inwestycje,
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
Umowa wsparcia na usługi doradcze
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wzór raportu (część techniczna i finansowa) - na inwestycje
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wzór raportu (część techniczna i finansowa) - na usługi doradcze
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wzór raportu (część techniczna i finansowa) - na rozpoczęcie działalności
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )

Załączniki - wspólne dla wszystkich podprojektów:

Opis Projektu
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Warunki Ogólne
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Budżet Projektu
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wniosek o wypłatę wsparcia
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Dane dotyczące rachunku bankowego (Formularz Identyfikacji Finansowej)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP w tym:
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Lista sprawdzająca do umowy kredytowej/pożyczki/leasingu na współfinansowanie realizacji działań (dotyczy wsparcia na rozpoczęcie działalności i wsparcia na inwestycje)
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )

Dodatkowe wspólne dokumenty:
Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Deklaracja o niekaralności - dla Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy
Pliki z dnia:
( kb ) ( kb )
Wszystkie dokumenty w archiwum zip:
Pliki z dnia:
archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - archiwum.parp.gov.pl oraz Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - archiwum.garr.pl