Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2003

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Phare 2003
Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Przedsiębiorczość w Polsce
- FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

2003 SSG 2003/004-379/05.04W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych Phare 2003 SSG w województwach:

- dolnośląskim,
- kujawsko-pomorskim,
- lubelskim,
- łódzkim,
- małopolskim,
- mazowieckim,
- podkarpackim,
- podlaskim,
- pomorskim,
- śląskim,
- świętokrzyskim,
- warmińsko-mazurskim,
- wielkopolskim,
- zachodnipomorskim

informujemy, że następne terminy składania wniosków dla tych województw zostają zawieszone. Ewentualne wznowienie przyjmowania wniosków jest uzależnione od zwiększenia budżetu programu i przyznania dodatkowych funduszy dla ww. województw.
Ulotka o programie w formacie pdf

Kto może ubiegać się o wsparcie:
Mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę w Polsce.

Projekty muszą być umiejscowione w jednym z 14 województw: Dolnośląskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie.

Jakie działania mogą być dofinansowane:

Inwestycje dotyczące realizacji kwalifikowanych działań związanych ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa i uwzględniających przede wszystkim wdrożenie nowych technologii i odnowienie parku maszyn związanych z kluczową działalnością produkcyjną i usługową przedsiębiorcy, zgodne z opisem w Wytycznych dla Wnioskodawców.

Limity kwot wsparcia:

 1. Minimalna kwota wsparcia na projekt: 2.000 EUR
 2. Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 50.000 EUR
 3. Ponadto, wsparcie nie może przekroczyć:

  • 30% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa lub Poznań
  • 40% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot
  • 50% kwalifikowanych kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione

Terminy składania wniosków:
Wyznaczono 2 terminy przyjmowania wniosków w 2005 r.: do 7 października i 9 grudnia oraz 1 termin w 2006 r. do 3 lutego do godziny 15:00.

Gdzie złożyć wniosek:
Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

>> Więcej informacji o programie <<


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Formularz wniosku o udzielenie wsparcia
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Formularz umowy wsparcia:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Budżet Działania
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz wniosku o płatność
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularze Raportów (A: Finansowego i B: Technicznego)
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby fizyczne
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco osoby prawne
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki Ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MSP
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik a (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik b (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik c (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Załącznik d (załącznik do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP)
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji o niekaralności dla osób fizycznych
  Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji o niekaralności dla Wnioskodawców nie będących osobami fizycznymi
  Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek do uzyskania pomocy
  Dokument niezbędny do podpisania umowy wsparcia
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Lista sprawdzająca do umowy o udzielenie kredytu na współfinansowanie
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Studium wykonalności (wzór)
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip:
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )


  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Informatorium PARP
  pod numerami telefonów:
  (022) 432 89 91, 432 89 92, 432 89 93
  lub pod adresem e-mail: info@parp.gov.pl
  oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.