Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Rozmiar: 813 bajtów

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji
Fundusz Wsparcia na Doradztwo
2002/000-580-06.02.01

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie
Wstęp do jakości
Finansowanie dla wzrostu
Ścieżki od innowacji do biznesu
Dostęp do innowacyjnych usług doradczych

Oznaczenie referencyjne: Europeaid/119832/M/G/PL

Najczęściej popełniane przez Beneficjentów błędy we wnioskach o płatność końcową


Szanowni Państwo,
Z przykrością informujemy, że chwilowo PARP nie posiada na swoim koncie środków pieniężnych umożliwiających wypłaty dotacji przedsiębiorcom, którzy złożyli wnioski o wypłatę refundacji w ramach 2002 Program Sektorowy MSP i Innowacyjność. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji w sprawie zasilenia konta PARP na wypłaty dla beneficjentów powiadomimy Państwa o wznowieniu wypłat. Za zaistniałe trudności serdecznie przepraszamy, zapewniając jednocześnie, że robimy wszystko, aby uruchomić wypłaty refundacji.
więcej...
LISTA PRZYZNANEGO WSPARCIA


1. Podstawowe dokumenty i źródło finansowania 

Memorandum Finansowe w ramach Phare 2002 Sektorowy Programu Rozwoju MSP i Innowacji podpisane w październiku 2002 roku.

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.02.01 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji, Fundusz Wsparcia na Doradztwo.

2. Cele programu i priorytety na lata 2004-2005 oraz oczekiwane rezultaty

Celem Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji jest ułatwienie realizacji celów spójności gospodarczej i społecznej w kraju w odniesieniu do konkurencyjności gospodarki poprzez dostosowanie strukturalne oraz modernizację produkcji i usług. Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji ustanowił pięć wymienionych w poniższej tabeli Funduszy Wsparcia na Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na współfinansowanie działań realizowanych w związku z rozwojem i doskonaleniem jakości, technologii oraz dostępu do źródeł finansowania w przedsiębiorstwach. 

Nr

Fundusz Wsparcia

2002/000-580-06.02.01-01

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie

2002/000-580-06.02.01-02

Wstęp do jakości

2002/000-580-06.02.01-03

Finansowanie dla wzrostu

2002/000-580-06.02.01-04

Ścieżki od innowacji do biznesu

2002/000-580-06.02.01-05

Dostęp do innowacyjnych usług doradczych

Oczekuje się, że efektem działań prowadzonych w ramach tych programów będzie rozwój i doskonalenie jakości, ułatwienie dostępu do technologii, jak również ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. 

3. Kryteria kwalifikacyjne

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), nie prowadzące działalności związanej z produkcją, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w Załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Kryteria wyboru i udzielania wsparcia

Kryteria oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia są określone w Wytycznych dla Wnioskodawców. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów administracyjno - kwalifikacyjnych i jakościowych.

5. Budżet Programu

Budżet Funduszy Wsparcia na Doradztwo:

Całkowity budżet Programu:  4 000 000 EUR

W tym:

  - środki Phare 3 000 000 EUR

  - polskie środki publiczne 1 000 000 EUR

6. Harmonogram zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia

Ostateczny termin zawierania umów pomiędzy Jednostką Kontraktującą a MSP- beneficjentami programu

28 lutego 2005 r.

Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych z budżetu programu

13 lutego 2006 r.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków o wypłatę od beneficjentów programu (płatności będą dokonywane w ciągu maksymalnie 60 dni)

15 marca 2006 r.

Wyznaczono 2 terminy składania wniosków: do 30 lipca 2004 r. oraz do 13 września 2004 r., do godz. 15.00

7. Limity kwot wsparcia w ramach zaproszenia do składnia wniosków o udzielenie wsparcia

Fundusz wsparcia

(a)

Minimalna kwota wsparcia na projekt

[EUR] 

(b)

Maksymalna kwota wsparcia na projekt

[EUR]

(c)

Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu

Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie

1 500

10 000

50%

Wstęp do jakości

1 000

13 500

50%

Finansowanie dla wzrostu

-

15 000

50%

Ścieżki od innowacji do biznesu

3 000

30 000

50%

Dostęp do innowacyjnych usług doradczych

1 500

15 000

50%

8. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii na standardowym formularzu aplikacyjnym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy. Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) znajduje się poniżej.

9. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie wsparcia znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem.


LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


ARCHIWUM ZMIAN PLIKÓW


Pliki do pobrania:


Co wpisać we wniosku o dotacje w pozycji: pomoc publiczna i pomoc de minimis?

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
Nowa wersja z dnia:
( kb ) ( kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie wsparcia
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
  Plik z dnia:
    ( kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
 • Plik z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Wzór umowy wsparcia wraz z załącznikami:
 • Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Warunki ogólne
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór budżetu projektu
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór wniosku o wypłatę wsparcia
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór raportu finansowego i technicznego
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór deklaracji weksla in blanco
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej
  Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Formularz identyfikacji finansowej
  Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Deklaracja nieakredytowanego wykonawcy
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Plan działania
 • Pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
 • Informacje o weryfikacji prawidłowości realizacji umów dotacji
 • Nowe pliki z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów, załączników do wniosku o wypłatę zaliczki
  Nowa wersja z dnia:
  ( kb ) ( kb )
  Wszystkie dokumenty w archiwum zip :
  Pliki z dnia:
  archiwum zip ( kb ) archiwum zip ( kb )

  Tabela zawierająca interpretację, jaka działalność gospodarcza w zakresie produkcji, przetwórstwa i obrotu towarami rolnymi może być wsparta w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw l. 2004-2006": Rozmiar: 927 bajtów ( 264,0 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP lub pod adresem e-mail: krajowy@parp.gov.pl. oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących.