Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


PROGRAM ZAKOŃCZONY

Rozmiar: 1987 bajtów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O UDZIELENIE DOTACJI
w ramach programu
Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Rozmiar: 813 bajtów
ogłoszone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

W związku z uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu wydatkowania środków w ramach programu PL0003.07 Krajowy Rozwój MSP, niniejszym ogłasza się dodatkowe terminy składania wniosków:

dla programu "Przygotowanie do działania na rynku europejskim": 4 sierpnia 2003, 8 września 2003, 6 października 2003, 3 listopada 2003 oraz 1 grudnia 2003 - każdorazowo do godz. 16.00.

W związku z tym przedłużono także termin realizacji projektów w ramach wymienionych programów dotacji do dnia 31 maja 2004 r.


Wskazówki dotyczące przygotowywania
wniosków o udzielenie dotacji przez spółki cywilne


1. Oznaczenie referencyjne

PL 0003.07-05.03 Program Przygotowanie do działania na rynku europejskim

2. Program i Źródła finansowania

Nazwa programu: Program Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Linia budżetowa: PL 0003.07-05.3 Krajowy program rozwoju MSP - Program Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

 1. W ramach programu udzielane są dotacje na współfinansowanie kosztów realizacji projektów obejmujących szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, finansów i rachunkowości, produkcji, jakości oraz innowacji i transferu technologii.
 2. Realizacja usług w ramach projektów będzie przebiegać na terenie Polski.
 3. Działania szkoleniowo-doradcze powinny zostać zakończone do dnia 31 maja 2004 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w p. 2.1.3 i 2.1.4 Wytycznych dla Wnioskodawców.

Wykonawcami szkoleń w ramach programu będą firmy i organizacje szkoleniowe akredytowane przez PARP.

Lista akredytowanych wykonawców szkoleń i ich oferta szkoleniowa

4. Budżet programu

Budżet programu wynosi 1 mln EUR ze środków Unii Europejskiej oraz 0,33 mln euro z budżetu państwa.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

 1. minimalna wysokość dotacji:     1.500 euro
 2. maksymalna wysokość dotacji:     10.000 euro
 3. maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu:     80%

6. Maksymalna liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Nie ma ograniczeń co do liczby wniosków złożonych przez jednego przedsiębiorcę, jednak dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 1.500 EUR, a suma wszystkich dotacji nie może przekroczyć 10.000 EUR.

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne - kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą może być przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Polski, prywatyzowany drogą leasingu pracowniczego, w momencie składania wniosku znajdujący się na liście przygotowanej i aktualizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa p. 2.1.1 Wytycznych dla wnioskodawców.

Lista przedsiębiorstw państwowych prywatyzowanych
drogą leasingu pracowniczego
przygotowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa
( do obejrzenia na stronach internetowych PARP )

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwa 38 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków są podane w p. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w p. 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i dwóch kopiach na standardowym formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik do Wytycznych dla wnioskodawców. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Okres kontraktowania środków w ramach Krajowego programu rozwoju MSP - fundusz dotacji Phare 2000 został wydłużony. Dotyczy to programów: Wstęp do jakości, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw oraz Przygotowanie do działania na rynku europejskim. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do grudnia 2003 roku. Dodatkowe terminy składania projektów w RIF to: 4 sierpnia, 8 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia w 2003 r. - każdorazowo do godz. 16.00. Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączne do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z Zaproszeniem.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • w formacie word oraz w formacie pdf
 • Wzór umowy o udzielenie dotacji
  wraz z załącznikami:
 • w formacie word oraz w formacie pdf
  - Warunki ogólne
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o wypłatę dotacji
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzory raportów
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór wniosku o wypłatę zaliczki
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - Wzór deklaracji weksla in blanco
  w formacie word oraz w formacie pdf
  - wymagany załącznik -
  - dane dotyczące rachunku bankowego
  w formacie excel oraz w formacie pdf

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym PARP, tel. (0 prefiks 22) 699 70 18, 699 70 01, 699 71 80, 699-71-88, e-mail: doradca@parp.gov.pl.  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU