Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Uprzejmie informujemy, że Fundacja Fundusz Współpracy,
Jednostka Finansująco-Kontraktująca

zaprasza do składania wniosków
o udzielenie dotacji
w ramach programu Phare 2002
2002/000-580-01-02
Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym

"Budowa sieci Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)"


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
Tytuł konkursu grantowego:
„Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym” - „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)”
Numer Publikacji : 2002/000-580-01-02.03

Fundacja Fundusz Współpracy, Jednostka Finansująco-Kontraktująca ogłasza konkurs na projekty na aktywną promocję, animację i inspirację, jak również zapewnienie bezpośredniej pomocy dla potencjalnych projektodawców EFS w 16 województwach na terenie Polski w celu zwiększenia gotowości i umiejętności potencjalnych projektodawców do udziału w procesie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” w Polsce, finansowanego w ramach programu pomocowego Phare 2002/000-580-01-02.03 „Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym” „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)”

Wytyczne dla wnioskodawców dostępne są pod adresem:

Fundacja Fundusz Współpracy
Jednostka Finansująco - Kontraktująca
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa,
fax: (0-prefiks-22) 622 75 65,  622 72 12
e-mail: cfcu@cofund.org.pl
oraz na stronie internetowej:
www.cofund.org.pl/esf

Ostateczny termin składania wniosków upływa 18 października 2004 r.
Zaplanowane działania muszą zostać zakończone do 30 września 2005 r.