Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
do Programu Phare 2000 Spójność Społeczno-Gospodarcza

Program Dotacji dla Organizacji Wspierania Biznesu

ogłoszone przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu województwo podkarpackie

1. Numer referencyjny:

Numer referencyjny PL0008/04/02/003

2. Program i źródło finansowania:

Program Phare SSG 2000 - Podprojekt 1 - Projekt Tworzenia Organizacji Wspierania Przedsiębiorczości - Tworzenie Środowiska Wspierającego Rozwój Regionalnej Przedsiębiorczości - Program Dotacji

W ramach Phare PL 0008.04.02.003

3. Rodzaj działań, zasięg geograficzny i czas trwania projektu:

  1. Działania związane są z finansowaniem kosztów rozwoju Organizacji Wspierania Biznesu w takich dziedzinach jak rozwój produktu, współfinansowanie specyficznych działań w ramach projektu, wdrożenie systemu jakości oraz tworzenie nowych OWB.
  2. Zasięg geograficzny: Polska - województwo podkarpackie
  3. Maksymalny czas trwania projektu: do 15 sierpnia 2004

Więcej szczegółów w dokumencie "Wytyczne dla Wnioskodawców" wymienionym w punkcie 11.

4. Całkowita kwota przeznaczona na Program Dotacji dla OWB w ramach tego Zaproszenia do składania wniosków:

Całkowity budżet Programu Dotacji dla OWB: 1 495 572 EUR

Całkowity budżet dotacji w ramach tego Zaproszenia: 700 000 EUR

w tym:
środki Programu Phare: 525 000 EUR
krajowe środki publiczne: 175 000 EUR

5. Wysokość dotacji:

  1. minimalna kwota dotacji dla jednego projektu: 3 500 EUR
  2. maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu: 50 000 EUR
  3. maksymalna wartość dofinansowania projektu z funduszu dotacji: 80 %

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI WNIOSKÓW

6. Dopuszczalność - kto może się starać o dofinansowanie:

Organizacje Wspierania Biznesu oficjalnie zarejestrowane w Polsce w województwie podkarpackim.

PLANOWANE RAMY CZASOWE

7. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu:

Data powiadomienia o wynikach: nie później niż po 45 dniach od terminu składania wniosków.

OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

8. Kryteria wyboru wniosków:

Kryteria są określone w punkcie 2.3 "Wytycznych dla wnioskodawców" - Ocena i Wybór Wniosków.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH WNIOSKÓW

9. Format wniosku zgłoszeniowego i niezbędne informacje:

Wnioski należy przedkładać korzystając ze standardowego formularza załączonego do "Wytycznych dla Wnioskodawców", o których mowa w punkcie 11. Należy ściśle trzymać się formatu wniosku i przestrzegać kolejności stron. Każdy wniosek musi być złożony w jednym podpisanym oryginale i pięciu kopiach.

10. Termin składania wniosków:

15 marca 2004, 30 kwietnia 2004 do godz. 16.00

Wnioski otrzymane przez Instytucję Kontraktującą po tym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Szczegółowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego Zaproszenia do składania wniosków zawierają "Wytyczne dla Wnioskodawców", które są opublikowane razem z tym Zaproszeniem na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Agencji Wdrażającej) oraz Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu (Instytucji Kontraktującej): http://archiwum.marr.com.pl

Wszystkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków należy kierować (dokładnie podając Numer Referencyjny niniejszego Zaproszenia podany w punkcie 1):

- pocztą elektroniczną na adres: marr@ptc.pl
- faksem pod numer: (0 - prefiks - 17) 788 18 64

Zachęcamy wnioskodawców do regularnego odwiedzania w/w strony internetowej, przed upływem terminu składania wniosków ponieważ Instytucja Kontraktująca będzie na niej zamieszczać zgłoszone pytania wraz z odpowiedziami.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
word ( 421,3 kb ),    pdf ( 270,7 kb )
zał. A: Formularz wniosku o udzielenie dotacji word ( 237,9 kb ),    pdf ( 210,4 kb )
zał. B: Budżet (wydatki i źródła finansowania) word ( 31,5 kb ),
zał. C: Matryca Logiczna word ( 20,5 kb ),    pdf ( 83,9 kb )
zał. D: Stawki diet z dnia 15 grudnia 2003 word ( 28,7 kb ),    pdf ( 14,6 kb )
zał. E: Wzór umowy o udzielenie dotacji
wraz z załącznikami:
word ( 85,7 kb ),    pdf ( 166,1 kb )
- Postanowienia ogólne i administracyjne word ( 91,3 kb ),    pdf ( 234,6 kb )
- Wniosek o wypłatę dotacji word ( 84,2 kb ),    pdf ( 160,1 kb )
- Raport merytoryczny z realizacji Projektu word ( 116,4 kb ),    pdf ( 181,0 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 124,3 kb )
pliki pdf ( 1 251,1 kb )