Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: środa, 10 lutego 2016 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
i PRZYZNANYCH DOTACJI
na
INICJATYWY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Edycja trzecia 2003 r.


nr wniosku
01/07/03
Kolegium Europy Wschodniej Kwota wnioskowana:
Wrocław45 000,00 zł

Dolnosląsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze. Małe i Średnie Przedsiebiorstwa z Polski i Ukrainy.
Forum odbędzie się we Wrocławiu w dniach 2-3 października 2003 roku. Jego uczestnikami będą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska oraz z Ukrainy, zwłaszca z Dniepropietrowska, Doniecka, Kijowa i Lwowa.. Forum towarzyszyć będzie III Festiwal Kultury Ukraińskiej Ukraina VIVA! Pod patronatem ministrów kultury Polski i Ukrainy oraz patronatami medialnymi i promocyjnymi polskich i ukraińskich mediów.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
02/07/03
Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach Kwota wnioskowana:
Mostki50 000,00 zł

Turystyka Wiejska - to też Biznes
Celem projektu jest aktywizacja terenów wiejskich województwa lubuskiego w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez wszechstronną promocję biznesu turystycznego. Beneficjenci to bezrobotni, rolnicy, osoby i instytucje działające w branży turystycznej, przedstawiciele samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, instytucje około turystyczne. Projekt składa się z 4 bloków zadaniowych: blok A: organizacji konferencji, blok B: organizacji targów, blok C: organizacji wyjazdu studyjnego, blok D: wydanie publikacji podsumowującej projekt.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
03/07/03
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Kwota wnioskowana:
Legnica50 000,00 zł

Kształtowanie Postaw Przedsiębiorczych w Środowiskach Studentów Poprzez Uruchomienie i
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw przedsiebiorczych wśród młodzieży uczącej się i studentów. Cel ten realizowany będzie w toku działalności gospodarczej-biznesowej prowadzonej indywidualnie przez każdego uczestnika projektu. Projekt składa się z dwóch faz: faza wstępna - szkoleniowa (obejmie ona organizacje kampanii szkoleniowej), faza zasadnicza - powołanie do życia Studenckiej Agencja Pracy "Żak".

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
04/09/03
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Kwota wnioskowana:
Włocławek13 000,00 zł

Promowanie Przedsiębiorczości jako Sposób Walki z Bezrobociem
Celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz kszałtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, w szczególności zaś do młodzieży, studentów i absolwentów z regionu. Główne działania: zorganizowanie konferencji, wydanie poradnika pt. "Jak tworzyć i prowadzić własną firmę?"

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
05/09/03
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kwota wnioskowana:
Nowy Sącz24 580,00 zł

"Ja lider - nowe podejście do rzeczywistości gospodarczej". Cykl szkolen dotyczących możliwości
Celem jest zdynamizowanie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa małopolskiego poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy, która umozliwiałaby odbiorcom skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z funduszy europejskich. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch edycji po sześć szkoleń każda.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
06/09/03
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kwota wnioskowana:
Nowy Sącz19 780,00 zł

Bank Informacji Inwestycyjnej
Projekt zakłada stworzenie warunków, które stanowiłyby pomoc w budowaniu nowych miejsc pracy, poprzez stworzenie pełnej, kompleksowej bazy danych o niezagospodarowanych terenach oraz nieruchomosciach, bedących w posiadaniu jednostek terytorialnych powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz. Działania: Pozyskanie i weryfikacja informacji do tworzenia bazy danych, biezace uaktualniane bazy, promocja infornacji umieszczonych na stronie w celu dotarcia z nimi do jak najwiekszej ilości odbiorców.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
07/09/03
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie Kwota wnioskowana:
Szczecin49 500,00 zł

Młody Inwestor
Celem jest zebranie i upowszechnienie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania rynku kapitałowego i metodach inwestowania nadwyżek finansowych, zwłaszcza w grupie osób młodych. Rdzeniem projektu jest konkurs, którego uczestnicy będą brać udzial w symulacji gry giełdowej on-line. Równolegle zostanie ogłosony kkonkurs na najlepsze prace skoncentrowane na tematyce funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce w kontekście integracji z UE. Publikacja wszystkich prac konkursowych odbędzie się w Intenecie. Ostatecznym zadaniem projektu będzie konferencja, na której zostana zaprezentowane najlepsze prace.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
08/09/03
Beskidzkie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kwota wnioskowana:
Sucha Beskidzka32 210,00 zł

Młodzi yuppies
Głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, poprzez teoretyczna i co najważniejsze praktyczną naukę prowadzenia małej firmy. Projekt przeznaczony jest dla dwóch 10 osobowych grup osób młodych. Beneficjenci rekrutowali by się z grupy bezrobotnych absolwentów oraz ostatnich klas szkół średnich zawodowych. Planujemy dwa etapy realizacji projektu: pierwszy to etap nauki teoretycznej (działania zaiązane z prowadzeniem firmy), drugi to etap czysto praktyczny (każdy z uczestników zakłada fikcyjną firmę i zajmuje się jej prowadzeniem przez okres kilku miesięcy).

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
32 208,00 zł
nr wniosku
09/09/03
Starostwo Powiatowe w Żaganiu Kwota wnioskowana:
Żagań4 000,00 zł

Konkurs Młody Przedsiebiorca
Celem jest kszałtowanie postaw przedsiebiorczych wśród młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Głównymi działaniami projektu będą szkolenia, forum oraz konkurs na najlepszy pomysł biznesowy. Szkolenia obejmować będą praktyczne umiejetności konstruowania biznes planu. Forum będzie działaniem, gdzie młodzież pozna doświadczenia przedsiębiorców. Konkurs na najlepszy biznes plan będzie polegał na wyłonieniu najlepszego pomysłu biznesowego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
4 000,00 zł
nr wniosku
10/09/03
Przedsiębiorstwo Naukowo - Badawczo - Usługowe Kwota wnioskowana:
Bielsko-Biała49 872,00 zł

Kształtowanie Postaw Przedsiębiorczych Wśród Młodzieży
Celem jest profesjonalne przeszkolenie młodych przedsiębiorców. Beneficjenci projektu to młodzież w wieku od 18-24 lat. W w yniku wieloetapowej selekcji zamierzamy wyłonic grupę trzydziestu osób. Selekcje przeprowadzamy wg autorskiego programu przygotowanego przez prof.. Dr hab.. Zbigniewa Nęckiego, kierującego Katedrą Psychologii Instytutu Zarządzania UJ. Kandydaci muszą poznac zasady funkcjonowania rynku w krajach UE. Po zrealizowaniu programu szkoleniowego przystąpimy do kolejnego punktu tj. przeprowadzenia sondażu. Etapem koncowym będzie opracowanie ABC przedsiębiorczości.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
43 464,00 zł
nr wniosku
11/09/03
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Kwota wnioskowana:
Włocławek3 400,00 zł

Przedsiębiorczy Student - Młody Pomysł na Biznes
Celem jest kreowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród bezrobotnych absolwentów, studentów szkól wyższych poprzez ogłoszenie konkursu na napisanie biznes planu. Wyłonieni kandydaci zaproszeni zostaną do wziecia udziału w szkoleniu. Główne działania to organizacja i przeprowadzenie konkursu, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia, promowanie przedsiebiorczości poprzez opracowanie ulotek, materiałów dydaktycznych/

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
12/09/03
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Kwota wnioskowana:
Włocławek29 000,00 zł

Wrocławska Strefa Przedsiębiorczości - inicjatywa wspierająca rozwój przedsiebiorczości w regionie
Celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz kszałtowanie postaw przedsiebiorczych w społeczeństwie regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej poprzez zorganizowanie konferencji jak również opracowanie koncepcji funkcjonowania "Wrocławskiej Strefy Przedsiebiorczosci". Projekt skierowany jest do mlodzieży, studentów, osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim do osób bezrobotnych. Główne działania: zorganizowanie konferencji, zebrania opinii środowisk opiniotwórczych, opracowanie koncepcji funkcjonowania projektu.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
13/09/03
Starostwo Powiatowe w Koszalinie Kwota wnioskowana:
koszalin43 000,00 zł

Powiatowe Targi MSP
Celem projektu jest promocja przedsiebiorczości wśród osób już prowadzących działalnośc gospodarczą oraz stymulowanie jej rozwoju wśród tych, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy, w tym osób bezrobotnych. Realizacja celu nastąpi poprzez organizację imprez targowych w dwóch miejscowościach na terenie powiatu. Głowne działania: kampania promocyjan (wyduykowanie materiałów informacyjnych), nawiązanie kontaktów z regionalnymi przedsiębiorcami, techniczne przygotowanie terenów targowych, targi - prezentacje MSP, semianaria. (2 etapy)

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
14/09/03
Towarzystwo NAREW Kwota wnioskowana:
Warszawa29 500,00 zł

Czeladniczy Konkurs Tradycyjnego Dekarstwa
Celem jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji stwarzających szanse pracy zarówno w kraju, jak i na Zachodzie z mozliwoscią rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Drugim celem jest odtworzenie zanikajacych rzemiosł. Beneficjenci: osoby mieszkające w powiecie grajewskim, pozbawione pracy lub posiadajace bardzo małe gospodarstwo rolne, z których nie mogą się utrzymać. Główne działania: 14-dniowe szkolenie obejmujące przede wszystkim przktyczną naukę zawodu: krycie dachów trzciną i wiórami.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
15/09/03
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Kwota wnioskowana:
Sosnowiec9 000,00 zł

Konferencja nt. "Małe i średnie firmy w drodze do Unii Europejskiej"
Głównym celem projektu będzie przekazanie wiedzy i informacji przedstawicielom sektora MSP z regionu Sosnowca i okolicznych miast nt. : Dokumentu Rządowego pt. "kierunki działan Rządu wobec MSP do 2006 r."; Zintegrowanego programu operacyjnego w zakresie konkurencyjności gospodarki i rozwoju zasobów ludzkich, sektorowego programu oraz programu łagodzenia skutków restrukturyzacji; Funduszy strukturalnych w Województwie Śląskim w latach 2004-2006. Beneficjenci: grupa ok.. 300 podmiotów z sektora MSP.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
16/09/03
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Kwota wnioskowana:
Sosnowiec6 983,90 zł

"ABC Przedsiębiorczości BIS"
CELEM projektu jest przygotowanie osób bezrobotnych poprzez szkolenie do samozatrudnienia. Szkolenie ma zadanie uzmysłowić osobom bezrobotnym i młodzieży o możliwości wejścia na rynek pracy dzięki stworzeniu własnej firmy. Beneficjentami programu są osoby bezrobotne zorientowane na samozatrudnienie.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
6 983,00 zł
nr wniosku
17/09/03
Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu Kwota wnioskowana:
Sosnowiec9 500,00 zł

Biznes plan - konkurs
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na opracowanie biznes planu. Konkurs ma na celu promowanie idei przedsiębiorczosci oraz postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców regionu Sosnowca i okolicznych miast. Adresatami projektu sa absolwenci szkó średnich i wyższych oraz osoby bezrobotne, pragnące prowadzić własną działalność gospodarczą. Wstępny etap konkursu obejmuje zorganizowanie dla jego uczestników 2-godzinnego szkolenia nt. "jak napisać biznes plan". Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni dotacjami finansowanymi na ich realizację.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
9 500,00 zł
nr wniosku
18/09/03
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS" S.A. Kwota wnioskowana:
kleszczów19 500,00 zł

Aktywizacja Zawodowa Kobiet
Celem jest zmniejszenie skali bezrobocia wśród kobiet, zwiekszenie szans bezrobotnych kobiet z rejonu bełchatowskiego na podjecia zatrudnienia, a także promowanie aktywnosci i przedsiębiorczosci wśród kobiet pioprzez przekazanie im wiedzy na temat małej przedsiębiorczości. Działania to przeszkolenie grupy bezrobotnych kobiet z zakresu małej przedsiebiorczości i nowoczesnego sprzedawcy.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
18 801,00 zł
nr wniosku
19/09/03
Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO Kwota wnioskowana:
Wrocław5 500,00 zł

Młodzi Przedsiębiorcy
Cele: kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, pomoc młodym bezrobotnym w odnalezieniu swojego miejsca aktywności zawodowej: zatrudnienia i samozatrudnienia. Adresaci: uczniowie ostatnich klas, a następnie absolwenci szkół srednich, zarejestrowani jako bezrobotni. W programie wezmą udział dwie 15-osobowe grupy. Działania: cykl warsztatów, zorganizowanie instytucjonalnego wsparcia dla uczestników, promocja programu.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
5 500,00 zł
nr wniosku
20/09/03
Turecka Izba Gospodarcza Kwota wnioskowana:
Turek3 911,91 zł

Buduj swoją przyszłość
Projekt ma na celu pobudzanie kreatywnego myślenia i aktywności ludzi młodych - uczniów szkół średnich. Projekt ma na celu wskrzeszenie incjatyw w zakresie podejmowania działalności gospdoarczej, budowania własnej przyszłości w oparciu o doświadczenie spostrzeżenia i rady przedsiębiorców którzy odnieśli sukces zawodowy. Projekt ma na celu również zaangażowanie przedsiębiorców w realizację lokalnych inicjatyw majacych na celu rozwój przedsiębiorczosci.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
3 855,00 zł
nr wniosku
21/09/03
Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości Kwota wnioskowana:
Poznań3 091,00 zł

Kurs Księgowosci Komputerowej dla bezrobotnej młodzieży
Celem jest przekazanie bezrobotnym wiedzy z zakresu ksiegowości komputerowej i jednocześnie podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy. Wyższa Szkoła zamierza przeprowadzić powyższe szkolenie nieodpłatnie, zgodnie z opracowanym programem, udostępniając dla jego potrzeb pomieszczenia, sprzęt oraz kadrę szkolącą.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
3 091,00 zł
nr wniosku
22/09/03
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej Kwota wnioskowana:
Włocławek5 500,00 zł

Możliwości rozwoju współpracy gospdoarczej z krajami b. ZSRR
Celem projketu jest zapoznanie przedsiębiorców regionu Kujawsko-Pomorskiego z rynkiem wschodnim i związanymi z tym możliwościami rozwoju. Projekt jest kierowny do przedstawicieli firm oraz osób bezrobotnych, młodzieży i studentów i absolwentów z tego regionu.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
23/09/03
Fundacja Progres and Business Kwota wnioskowana:
Kraków50 000,00 zł

Program wspierania przedsiębiorczości studentów, absolwentów i młodych pracowników nauki wyższych
Celem jest identyfikacja i wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości województwa małopolskiego, a tym samym stworzenia alternatyw dla poszukiwania pracy zagranicą. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację cyklu seminariów, konferencji, systemu rejestracji innowacji i inne działania na rzecz grup docelowych. Beneficjenci: studenci i doktoranci wyższych uczelni Małopolski, młodzi absolwenci, kadra zarządzająca MSP.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
24/09/03
Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Kwota wnioskowana:
Tarnowskie Góry13 000,00 zł

Konkurs Młodej Przedsiębiorczości
Konkurs ma na celu promowanie idei przedsiębiorczości oraz postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, poprzez konkurs na realizację własnych projektów gospdoarczych oraz cykl wykładów o tematyce ekonomicznej

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
12 997,00 zł
nr wniosku
25/09/03
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Kwota wnioskowana:
Bytom16 627,00 zł

Odpowiedzialne Zarządzanie Małą Firmą
Celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego seminarium z miniwarsztatami dotyczącego prowadzenia etycznej przedsiębiorczości. Beneficjentami projektu są młodzi i przyszli przedsiębiorcy - 70 osób, którzy przygotowują się do prowadzenia firm lub rozpoczeli kontynuacje zarządzania firmą pokoleniową.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
26/09/03
Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców Kwota wnioskowana:
Tarnowskie Góry21 312,50 zł

Młodzi, Przedsiębiorczy Rzemieślnicy
Celem jest kszałtowanie określonego zawodu i aktywizacja postaw przedsiębiorczych młodzieży III klas szkół zawodowych i III klas szkół średnich ogólnokształcących. Działanie przewodnie to rozwijanie nowych umiejetnosci w zakresie organizacji i zarządzania małą firmą. W warsztatach będą uczestniczyły dwie grupy uczniów, łącznie 32 osoby.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
27/09/03
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Kwota wnioskowana:
Warszawa41 500,00 zł

Katalog Polskich Producentów Oprogramowania
Celem jest wydanie profesjonalnego Katalogu Polskich Producentów Oprogramowania (w jezyku polskim i angielskim) z przeznaczeniem Ambasad, Radców Handlowych, Izb Gospodarczych krajów UE. Edycja w jezyku polskim przeznaczona będzie dla krajowych odbiorców oprogramowania i będzie miała za zadanie promocje polskich firm i produktów na rynku wewnętrznym.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
28/09/03
Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp Kwota wnioskowana:
Szczecin50 000,00 zł

"Elementarz Ekonomii i Przedsiębiorczości." - podrecznik dla młodzieży szkolnej wraz z przewodnikiem
Celem jest kszałtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej. Główne działanie to: opacowanie podręcznika, opracowanie przewodnika metodycznego dla nauczycieli, opublikowanie podrecznika i przewodnika, dystrybucja publikacji w szkołach województwa zachodniopomorskiego.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
29/09/03
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii- Politechnika Wrocławska Kwota wnioskowana:
Wrocław24 750,00 zł

Pomysł na Własną Firmę
Celem jest upowszechnienie wśród studentów oraz absolwentów wyższych uczelni idei twirzenia przedsiębiorstw po ukończeniu studiów, przekazanie praktycznej wiedzy - w jaki sposób założyć własna foiirmę, utworzenie nowych miejsc pracy, stworzenie warunków do kontynuacji przedsięwzięcia. Główne działania: wydanie broszury, zorganizowanie konkursu na najlepszy pomysł własnej firmy, przeprowadzenie seminarium.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
30/09/03
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Kwota wnioskowana:
Gdynia9 900,00 zł

Cykl jednodniowych seminariów informacyjnych: Polskie szanse na rynkach nordyckich: Rynek szwedzki,
Celem jest przeprowadzenie czterech seminariów informacyjnych o rynkach szwedzkim, finskim, norweskim i duńskim. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorców i przedsiebiorców MSP z całej Polski.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
31/09/03
Uniwersytet Jagielloński Kwota wnioskowana:
Kraków36 000,00 zł

Innowacyjna przedsiebiorczość, czyli jak przejść od innowacji do wdrożenia
Celem jest wspieranie zjawiska przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, doktorantów i młodszych pracowników nauki. Główne działania: warsztaty szkoleniowe "Innowacyjna przedsiębiorczość", letnia szkoła "Od innowacji do wdrożenia", stworzenie klubu "Eureka".

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
32/09/03
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. W Suwałkach Kwota wnioskowana:
Suwałki23 130,00 zł

Młody Biznes
Celem jest aktywizacja zawodowa oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wsród bezrobotnej młodzieży. Beneficjentami będzie trzydziestoosobowa grupa młodych kobiet i mężczyzn. Działania: nabór beneficjentów, opracowanie skryptu, wykłady i cwiczenia, realizacja warsztatów w symulacyjnej firmie handlowej.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
16 836,00 zł
nr wniosku
33/09/03
Kujawsko - Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług Kwota wnioskowana:
Bydgoszcz13 438,27 zł

Dzis bezrobotny - jutro przedsiębiorca
Celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie aktywności gospodarczej i zawodowej wśród bezrobotnych rekrutujących się głównie spośród osób niepełnosprawnych i absolwentów. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń ukazujących aspekty bycia przedsiębiorcą. Efektem koncowym projektu będzie utworzenie banku ofert pracy.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
35/09/03
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Kwota wnioskowana:
Warszawa49 500,00 zł

Nowoczesne technologie i innowacje w sektorze transportowym dla stymulacji przedsiębiorczości
Celem głównym projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do działalności innowacyjnej. Narzędziem realizacji jest Konferencja poświęcona instrumentom 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE oraz Funduszy Strukturalnych.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
36/09/03
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp.z o.o. Kwota wnioskowana:
Łódź35 997,77 zł

Kurs szkoleniowo-aktywizacyjny "Łódzki Rockefeler"
Kurs skierowany jest do osób młodych posiadających wykształcenie średnie chcących założyć własną dzialałność gospodarczą. W projekcie weźmie udział 36 osób podzielonych na 3 grupy.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
37/09/03
Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym "Uwolnienie" Kwota wnioskowana:
Łódź13 000,00 zł

Szkolenia dla absolwentów szkół średnich i wyższych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i marketingu.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
12 514,00 zł
nr wniosku
38/09/03
Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. Kwota wnioskowana:
Łódź9 420,00 zł

"Aktywne kobiety"
Głównym celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości kobiet oraz pomoc w powrocie na rynek pracy po okresie pozostawania bez pracy. Bezrobotne kobiety z Łodzi zostaną poddane dwuetapowemu szkoleniu z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia własnej firmy. W pierwszym okresie zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie "Jak założyc mały własny biznes", a nastepnie uczestnicy skierowani będą na praktyki w przedsiębiorstwch z regionu łódzkiego, w celu nabycia umiejętności prowadzenia firmy.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
39/09/03
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Kwota wnioskowana:
Warszawa40 000,00 zł

Monitoring kosztów pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
Głównym celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom informacji i narzędzi niezbędnych przy kształtowniu racjonalnych i efektywnych systemów wynagrodzeń, przekładających się na wzrost produktywności pracowników, a tym samym wzrost konkurencyjności firm. Osiągnięte to zostanie dzięki przeprowadzeniu monitoringu kosztów pracy, pozwalającego na analizę zróżnicowania i systemów wynagrodzeń w małych i średnich firmach. Efektem końcowym będą raporty, zawierające między innymi propozycje zastosowania konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
40/09/03
Fundacja Polonia Kwota wnioskowana:
Warszawa49 900,00 zł

Program INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI
Program Inwestor w Kapitał Ludzki ma na celu stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce poprzez promowanie znaczenia inwestycji w kapitał ludzki oraz rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
41/09/03
Gmina Miasto Koszalin Kwota wnioskowana:
Koszalin15 321,00 zł

Współna polityka regionalna między Neumuenster i Koszalinem
Głównym celem projektu jest transfer wiedzy na temat współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.Planuje się wizyty robocze przedstawicieli obu miast, a także zorganizowanie seminarium nt. przeobrażani asię lokalnego samorządu w realiach europejskich. Końcowym etapem projektu będzi ewydanie publikacji dwujęzycznej dla uczestników.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
42/09/03
Gmina Miasto Koszalin Kwota wnioskowana:
Koszalin40 375,00 zł

I Prezentacje Turystyczne - Koszalin 2004
Przedsięwzięcie połączone wraz z seminariami jest ukierunkowane na pomoc małym i średnim przedsiębiorcom sektora turystycznego rozpoczynającym działalność turystyczną oraz podejmujacą działalność w nowych miejscach i sektorach turystycznych. Seminaria natomiast ukierunkowane będą na przekazanie pełnego kompendium wiedzy i informacji dotyczących sektora turystycznego m.in. instrumentów wsparcia, mozliwości rozwoju, kooperacji, preferencji pozyczkowych.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
43/09/03
Gmina Miasto Koszalin Kwota wnioskowana:
Koszalin22 500,00 zł

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY - czyli praktyczny poradnik dla osób rozpoczynających działalność
Opracowanie i wydanie Vademecum Przedsiębiorcy ma na celu wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielenie podstawowej pomocy przedsiębiorcom rozpoczynjącym lub kontynuującym działalność gospodarczą. Stanowić będzie rodzaj pakietu startowego i rodzaj przewodnika ułatwiającego poznanie struktury rejestracyjnej oraz podstawowe zagadnienia formalno-prawne.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
22 500,00 zł
nr wniosku
44/09/03
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Kwota wnioskowana:
Katowice41 478,25 zł

Firmy kreatywnych i przedsiębiorczych
Celem projektu jest wykorzystanie predyspozycji kreatywnych i aktywnej postawy młodzieży do samodzielnych zadań gospodarczych w efekcie dających własne miejsca pracy i dochód. Zadaniem głównym przedsięwzięcia jest praktyczne przyswojenie niezbędnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i umiejętne zastosowanie jej w realiach gospodarki rynkowej.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
45/09/03
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Kwota wnioskowana:
Poznań12 000,00 zł

"Pomysł na biznes" - konkurs na najlepszy pomysł na innowacyjną firmę.
Projekt ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademiockiej oraz propagowanie idei zakładania ionnowacyjnych przedsiębiorstw typu "start-up" w Wielkpolsce. Konkurs ten jest skierowany przede wszystkim do środowiska naukowego Wielkopolski oraz wszystkich, którym bliska jest idea innowacji i przedsiębiorczości

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
11 782,00 zł
nr wniosku
46/09/03
Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Kwota wnioskowana:
Chorzów17 000,00 zł

Aktywne kobiety podejmują działalność gospodarczą
Celem projektu jest pobudzenie aktywności wśród bezrobotnych kobiet, przedstawienie możliwości założenia własnej firmy i stworzenie klimatu nowopowstałej firmir.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
14 776,00 zł
nr wniosku
47/09/03
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Kwota wnioskowana:
Zielona Góra33 325,00 zł

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez absolwentów Uniwersytetu
Celem projektu jest wykształcenie postaw przedsiębiorczości wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Zachodniopomorskiego oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia działalnosci gospodarczej. Projekt ma również na celu wsparcie absolwentów poprzez umożliwienie nawiązania trwałych kontaktów ze środowiskiem gospodarczym.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
24 030,00 zł
nr wniosku
48/09/03
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Kwota wnioskowana:
Kraków48 470,00 zł

"Junior Biznesu -2004" Konkurs na najlepszy pomysł na działalność gospodarczą dla młodzieży szkół
Celem projektu jest promocja przedsiębiorczosci wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
49/09/03
Stowarzyszenie "Region Leszno w Europie" Kwota wnioskowana:
Leszno49 095,00 zł

"Centrum Aktywizacji Przedsiębiorczośći w Lesznie"
Celem projektu jest utworzenie centrum aktywizacji przedsiębiorczości. Główne działania: - konferencja inaugurująca działalnośc centrum aktywizacji przedsiębiorczości, - działalność konsultacyjna, - działaność seminaryjna, - konferencja podsumowująca projekt, - wydanie publikacji (broszura oceniająca program)

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
50/09/03
Fundacja Inkubator Kwota wnioskowana:
Łódź22 526,35 zł

"Przedsiębiorca na terenach wiejskich"
Głównym celem projektu jest ukazanie młodzieży z terenów wiejskich mozliwości uruchomienia i rozwijania działalności gospodarcrenach wiejskich jako alternatywy, bądź uzupełnienia dla działności rolniczej oraz tworzenia źródeł dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych. Ważnym aspektem będzie także przedstawienie możliwych kierunków rozwijania działalności gospodarczej oraz procedur związanych z utworzeniem firmy i jej dalszym prowadzeniem i zarządzaniem przy wykorzystaniu dostepnych środków pomocowych UE w ramach Programu Sapard.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
51/09/03
Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych "Alternatywa" Kwota wnioskowana:
Bydgoszcz23 879,00 zł

"Akademia Przedsiębiorczości"
Celem projektu jest zwiększenie szans absolwentów bydgoskich szkół wyższych na znalezienie zatrudnienia lub samozatrudnienie. Podczas szkolenia uczestnicy rozpoznają swoje predyspozycje, poznają terchniki zarządzania samym sobą, techniki sprzedaży, zagadnienia związane z negocjacjami, z prowadzeniem własnej firmy, od pomysły, przez stworzenie biznes-planu i przećwiczenie jego realizazcji.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
52/09/03
Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów Kwota wnioskowana:
Katowice38 366,00 zł

"Szkolne Kluby Przedsiebiorczości jako ważny krok do samorealizacji dla młodych ludzi na rynku pracy"
Celem projektu jest stworzenie w jak największej liczbie szkół ponadgimnazjalnych Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości, które miałyby bjąć swoim działaniem jak największą liczba odbiorców-początek na terenie 10 powiatów województwa śląskiego odznaczających się najwyższą stopą bezrobocia

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
53/09/03
Instytut Wiedzy Kwota wnioskowana:
Warszawa36 000,00 zł

" Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodycvh - edycja II"
Projekt polega na zebraniu i rozpowszechnieniu wiedzy na temat sposobów wspierania przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród osób młodych, z nastawieniem na studentów ostatnich lat studiów, którzy wchodzą lub będą w niedługim czasie wchodzili na rynek pracy, a także absolwentów uczelni wyższych. Idea projektu zasadza się n a zebraniu najlepszych pomysłów i programów wspierania przedsiębiorczości osób młodych, pochodzących właśnie głównie od osób młodych z całej Polski

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
35 997,00 zł
nr wniosku
54/09/03
Point Online Sp. z o.o. Kwota wnioskowana:
Warszawa50 000,00 zł

Konkurs "Moja Firma" II edycja
Konkurs na najlepszy pomys ł przedsięwzięcia gospodarczego. Ma on charakter przedsięwzięcia niekomercyjnego i służy promowaniu inicjatyw gospodarczych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni. Możliwość udziału w konkursie osób studiujacych na kierunkach nieekonomicznych, nie obejmujacych zajęć z dziedziny zarządzania i przedsiębiorczości.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
55/09/03
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Kwota wnioskowana:
Wrocław5 000,00 zł

"EKOLOGISTYKA - sposób na wlasną firmę"
Celem projektu jest pokazanie możliwości zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej dotyczącej ekologistyki. Beneficjentem projektu jest młodzież akademicka reprezentująca wrocławskie wyższe uczelnie.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
56/09/03
Fundacja Upowszechniania Akcjonarjatu Kwota wnioskowana:
Kraków24 600,00 zł

"WŁASNA PRZEDSIĘBORCZOŚĆ SZANSĄ NA PIERWSZA PRACĘ"
Projekt ma na celu pobudzenie aktywności zawodowej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umiejętności organizowania się, kreowania wiedzy o UE oraz znalezienie trwałego miejsca pracy poprzez samoztrudnienie się. Celem projektu jets wswpieranie przedsioębiorczości wśród beneficjentów projektu poprzez stworzenie im mozliwości świadczenia usług dla innych podmiotów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
57/09/03
Studio Beta Kwota wnioskowana:
Warszawa50 000,00 zł

" JEŚLI POTRAFISZ - ZRÓB TO"
Celem projektu jest promowanie liderów regionalnych i lokalnych, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem motywują innych do działania, wpływając tym samym na tworzenie nowych miejsc pracy a przez to zmniejszają bezrobocie. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
58/09/03
Federacja Inicjatyw Oświatowych Kwota wnioskowana:
Warszawa20 000,00 zł

"STAWIAM NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
Celem projektu jest kształtowanie postaw przedsiębiorców wśród mieszkańców wsi i małych miejscowości. Celem pośrednim jest uzyskanie wzrostu aktywizacji społecznosci wiejskiej oraz podejmowanie działań zmierzających do przełamania apatii i niewiary we własne siły

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
59/09/03
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kwota wnioskowana:
Kraków42 006,00 zł

" UCZELNIANE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆI"
Celem projektu jest promowanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży oraz aktywizacja absolwentów szkół ponadgimnazajalnych. Przedsięwziecie to rozłożone na dwa etapy gdzie w pierwszym przeprowadzony będzie cykl wykładów na temat przedsiębiorczości w szkołach średnich, a w drugi będzie polegał na przygotowaniu zaplecza dydaktyczno-informacyjnego dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
16 305,00 zł
nr wniosku
60/09/03
AIESEC Polska Komitet Lokalny Szkoła Główna Handlowa Kwota wnioskowana:
Warszawa5 000,00 zł

" LIDER - Ogólnopolska Konferencja dla studentów kierunków ekonomicznych największych uczelni w
Konferencja ta ma na celu rozwój przedsiębiorczości wśród studentów. Celem projektu jest budowanie chęci rozwoju i pracy nad sobą. Uczesytnicy mają się także nauczyc jak zarządzać zespołem, delegowac zadania, posaługiwać się informacją i dzielic się nią.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
61/09/03
AIESEC Polska Komitet Lokalny Szkoła Główna Handlowa Kwota wnioskowana:
Warszawa19 142,00 zł

"YOUROPE!"
Celem projektu jest przekazanie studentom przydatnych informacji o zakładaniu własnych przedsiębiorstw oraz o poszukiwaniu pracy w nowej sytuacji po przestąpieniu Polski do UE, przedstawienie młodym ludziom, wkraczającym na unijny rynek pracy, mozliwości wykorzystania szans płynących ze wstąpienia Polski do UE

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
62/09/03
Fundacja "Unia&Polska" Kwota wnioskowana:
Warszawa50 000,00 zł

" Od skarbonki do e-banku"
Celem projektu jest nadanie młodym ludziom impulsu do realizacji wymyślonych przez nich projektów i przedsięwzięć, oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych wobec młodzieży. Cel ma ten być osiagnięty poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat praktycznych aspektów zakładania własnej działalności gos[podarczej, korzystania z usług banków i innych instytucji finansowych, czy wreszcie z możliwości, jakie daje integracja Polsaki z UE

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
63/09/03
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi Kwota wnioskowana:
Łódź17 487,32 zł

Przedsiębiorczy Absolwent
Celem projektu jest wykształcenie u beneficjentów postaw przedsiębiorczych, przygotowanie ich do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i konkurencyjności, a także podniesieni poziomu ich wiedzy z zakersu ekonomii i zarządzania oraz rozwój umiejętności menadżerskich. Uczestnicy nabędą także umiejętności związane z pozyskiwaniem środków na rozwój firmy z uniijnych funduszy pomocowych oraz dotacji rządowych.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
64/09/03
Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego Kwota wnioskowana:
Kraków42 000,00 zł

Przedsiębiorczy to ja ! - cykl szkoleń dla młodzieży, konkurs na własne przedsięwzięcie dla młodzieży i
Celem projektu jest promowanie aktywnej przedsiębiorczej postawy uczniów i nauczycieli, jak i młodzieży bezrobotnej. Udział w cyklu szkoleń i konkursie dla młodzieży i dla nauczycieli na najlepsze pomysły na własne przedsięwzięcie. Sfinansowanie najciekawszych projektów, uzyskanie indeksów przez najbardziej przedsiębiorczych oraz przezycie miłej przygody z przedsiębiorczością przez wszystkich uczestników konkursu. Przygotowanie przez nauczycieli nowych planów zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
65/09/03
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kwota wnioskowana:
Łódź48 000,00 zł

"Być albo Nie Być na rynku pracy" - cykl audycji telewizyjnych oraz film szkoleniowy
Projekt ma na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez pobudzanie aktywności osób poszukujących pracy, kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych i twórczych skałaniających do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia samodzielnej działaności gospodarczej. Głównymi działaniami beą wyprodukowanie 10 audycji telewizyjnych oraz filmu szkoleniowego.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
66/09/03
Wyższa Szkoła Biznesu w Radomiu im. bp. Jana Chrapka Kwota wnioskowana:
Radom45 000,00 zł

Miesięcznik EURO-RADOM
Celem projektu jest kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, zachęcanie ich do podejmowania ryzyka prowadzenia własnej firmy, dokształcania się w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy praz dostarczanie informacji o warunkach prowadzenia działaności gospodarczej, możliwych formach pomocy. Główne działanie to wydanie miesięcznika Euro-Radom, w którym prezentowane będą informacje na tematy gospodarcze.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
67/09/03
Regionalna izba Gospodarcza - Łódź Kwota wnioskowana:
Łódź50 000,00 zł

Bądź Przedsiębiorczy!
Głównymi działaniami projektą są: - akcja informacyjno-promocyjna przedsiębiorczości wśród bezrobotnych mająca na celu przekonanie ich do własnej działalności gospodarczej. - cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów bezpośrednich - osób długotrwale bezrobotnych - mających na celu przygotowanie przyszłych przedsiębiorców do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pomoc im w znalezieniu własnej branży, nisz rynkowych, środków finansowych, itp. - monitoring powstałych przedsiębiorstw i pomoc w rozwiązywaniu problemów w pierwszej fazie działalności.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
49 994,00 zł
nr wniosku
68/09/03
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa Kwota wnioskowana:
Warszawa50 000,00 zł

Własna firma - szansa na godne życie
Celem projektu jest edukacja ekonomiczna i promowanie postawy przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych zagrożonych bezrobociem. Grupa beneficjentów, do których projekt jest skierowany: - niepełnosprawni studenci, - osoby niepełnosprawne zagrożone bezrobociem posiadające średnie wykształcenie: młodzież niestudiujaca, osoby pow. 25 roku życia.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
69/09/03
Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych SAGI Kwota wnioskowana:
Warszawa11 000,00 zł

Przedsiębiorczość i praca: warsztaty kreatywności
Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów kreatywnego myślenia dla studentów ostatnich lat studiów. Podczas warsztatów studenci będą mieli mozliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami przedsiębiorczości i zatrudnienia. Warsztaty mają na celu wykształcenie zachowań przedsiębiorczych wśród uczestniczącyhc studentów oraz ukazanie im dzisiejszych realiów panujących na rynku pracy w Polsce. Beneficjentami są studenci i absolwenci szkół wyzszych, którzy w dniu dzisiejszym są grupą, która jest zagrozona bezrobociem.

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
70/09/03
Krajowa Agencja Informacyjna "INFO" Kwota wnioskowana:
Olsztyn48 830,00 zł

Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości
Celem projektu jest promowanie aktywności i przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez wskazanie młodzieży i kobietom (ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych) zamieszkałym głównie na terenie wsi i małych miasteczek (do 25 tysięcy mieszkańców) szansy na uruchomienie włsnej działlności gospodarczej związanej z turystyką.

czy przyznano dotację: TAK Kwota przyznanej dotacji:
40 519,00 zł
nr wniosku
71/09/03
Elbląska Izba Przemysłow-Handlowa Kwota wnioskowana:
Elbląg33 300,00 zł

Kreowanie przyszłości zawodowej - Młody Lider Przedsiębiorczości Ziemi Elbląskiej
Celem projektu jest zdobycie przez absolwentów szkół średnich Elbląga umiejetności radzenia sobie na rynku pracy, zwiększenie aktywności życiowej i zawodowqej elbląskiej młodzieży, wykreowanie liderów młodzieżowych oraz zwiększenia szans młodzieży na znalezienie pracy lub założenie własnej działalności gospodarczej, co ma na celu zmniejszenia ilości bezrobotnej i bezradnej młodzieży

czy przyznano dotację: NIE
nr wniosku
72/09/03
Federacja Inicjatyw Oświatowych Kwota wnioskowana:
Warszawa29 725,00 zł

Konferencja "Działalność gospodarcza w stowarzyszeniu wiejskim czy statutowe wspieranie rozwoju
Celem projektu jest rozwój gospodarczy wsi poprzez wsparcie stowarzyszen rozwoju wsi w podejmowaniu trafnych decyzji o rozpoczeciu działalności gospodarczej lub dzialalności pożytku publicznego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

czy przyznano dotację: NIE