Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Ogłoszenie o akredytacji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do programu Phare 2002
Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie”, realizowanego w ramach programów Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji oraz Phare 2003 Wsparcie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw – Inwestycje w technologie i innowacje, prowadzi akredytację wykonawców usług ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw w oparciu o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

W ramach Programu „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:

  1. Audit technologiczny – ocena technologii stosowanych w przedsiębiorstwie;


  2. Plan rozwoju przedsiębiorstwa i technologii – przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych technologii oraz maszyn i urządzeń automatyzacji – planowanie i implementacja;


  3. Wdrażanie pozyskanych technologii oraz własnych innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez PARP. PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MSP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

Zaproszenie do składania ofert rtf ( 82,1 kb ) pdf ( 111,1 kb )
Formularz wniosku rtf ( 122,2 kb ) pdf ( 145,3 kb )
Wzór CV rtf ( 36,0 kb ) pdf ( 66,6 kb )
Wzór oświadczenia dla ekspertów rtf ( 6,9 kb ) pdf ( 96,3 kb )
Wzór oferty świadczenia usług rtf ( 18,2 kb ) pdf ( 88,7 kb )
Klauzule etyczne rtf ( 17,0 kb ) pdf ( 109,0 kb )
Zasady wizualizacji dla Akredytowanych Wykonawców rtf ( 35,6 kb ) pdf ( 164,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 37,1 kb )
pliki pdf ( 575,9 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do 30 lipca 2004 r w przypadku Phare 2002 i 24 czerwca 2005 r. w przypadku Phare 2003. Wniosek, który wpłynie po terminie 24 czerwca 2005r. nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Posiedzenia Komisji Oceniającej odbędą się w czerwcu 2004r., sierpniu 2004r., październiku 2004r., styczniu 2005r., kwietniu 2005r. i lipcu 2005r. Na kolejne posiedzenie wnioski należy składać do dnia 24 czerwca 2005 r. (liczy się data wpływu wniosku do PARP).


Wnioski prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83. 00-834 Warszawa
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod adresem:
akredytacja@parp.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI

wróć