Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Ogłoszenie o akredytacji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do programu Phare 2002
Wstęp do jakości

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu Wstęp do jakości, realizowanego w ramach programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji, prowadzi akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na uzyskiwanie znaku jakości/zgodności lub certyfikatu.

W ramach Programu Wstęp do jakości udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:

 1. Uzyskanie lub odnowienie certyfikatu systemów zarządzania:

  1. doskonalenie i wdrażanie systemu (audit wstępny, przygotowanie dokumentacji, doskonalenie i dostosowanie dokumentacji, audit wewnętrzny);
  2. certyfikacja systemu (pierwszy audit certyfikujący, audity okresowe);

 2. Uzyskanie certyfikatu/znaku zgodności:

  1. analiza wymagań odpowiednich standardów/dyrektyw, analiza zgodności ze standardami/dyrektywami, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji;
  2. badanie wyrobu, surowców, itd.;
  3. certyfikacja (procedura nadania certyfikatu, potwierdzenie znaku zgodności, włącznie z deklaracją zgodności producenta).

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez PARP. PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MSP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

Zaproszenie do składania ofert rtf ( 129,6 kb ) pdf ( 186,0 kb )
Formularz wniosku rtf ( 120,1 kb ) pdf ( 176,4 kb )
Wzór CV rtf ( 35,4 kb ) pdf ( 66,5 kb )
Wzór oświadczenia dla ekspertów rtf ( 6,6 kb ) pdf ( 91,1 kb )
Wzór oferty świadczenia usług rtf ( 18,2 kb ) pdf ( 88,7 kb )
Klauzule etyczne rtf ( 17,0 kb ) pdf ( 109,0 kb )
Zasady wizualizacji dla Akredytowanych Wykonawców rtf ( 35,6 kb ) pdf ( 164,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 44,4 kb )
pliki pdf ( 832,8 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do 30 lipca 2004 r. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Kolejne posiedzenie Komisji Oceniającej odbędzie się w sierpniu 2004r. Wnioski należy składać do dnia 30 lipca 2004 r. (liczy się data wpływu wniosku do PARP).


Wnioski prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83. 00-834 Warszawa
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod adresem:
akredytacja@parp.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI

wróć