Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Ogłoszenie o akredytacji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do programu Phare 2002
Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych

LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych, realizowanego w ramach programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji, prowadzi akredytację wykonawców usług innowacyjnych ukierunkowanych na poprawę wydajności i jakości.

W ramach Programu Dostęp do Innowacyjnych Usług Doradczych udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:

  1. Zaawansowane usługi w kierunku automatyzacji i optymalizacji procesów projektowania i wykonywania prototypów;
  2. Zmiana jakościowa procesów i oprzyrządowania wynikająca z zastosowania zaawansowanych metod modelowania komputerowego;
  3. Zaawansowane usługi w zakresie testowania i diagnostyki;
  4. Zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w prototypach i seriach próbnych;
  5. Usługi w celu parametryzacji i kontroli następujących zaawansowanych rozwiązań stosowanych przez Wnioskodawcę w procesie produkcji;
  6. Usługi zmierzające do podniesienia produktywności i jakości w firmie.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez PARP. PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MSP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

Zaproszenie do składania ofert rtf ( 147,1 kb ) pdf ( 159,6 kb )
Formularz wniosku rtf ( 127,3 kb ) pdf ( 177,6 kb )
Wzór CV rtf ( 36,0 kb ) pdf ( 66,6 kb )
Wzór oświadczenia dla ekspertów rtf ( 6,7 kb ) pdf ( 92,9 kb )
Wzór oferty świadczenia usług rtf ( 18,2 kb ) pdf ( 88,7 kb )
Klauzule etyczne rtf ( 17,0 kb ) pdf ( 109,0 kb )
Zasady wizualizacji dla Akredytowanych Wykonawców rtf ( 35,6 kb ) pdf ( 164,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 40,5 kb )
pliki pdf ( 654,2 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do 30 lipca 2004 r. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Posiedzenia Komisji Oceniającej odbędą się w maju 2004 i sierpniu 2004. Na pierwszy termin wnioski należy składać do dnia 30 lipca 2004 r. (liczy się data wpływu wniosku do PARP).


Wnioski prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83. 00-834 Warszawa
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod adresem:
akredytacja@parp.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI

wróć