Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Ogłoszenie o akredytacji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do programu Phare 2002
Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw


LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, realizowanego w ramach programów Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP oraz Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Regionalny Program Wsparcia dla MSP, prowadzi akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój technologii informatycznych.

W ramach Programu Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:

  • audyt technologii informatycznych;
  • identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych;
  • tworzenie specyfikacji technicznej związanej z pozyskaniem sprzętu i oprogramowania;
  • doradztwo w procesie negocjacji związanych z pozyskaniem sprzętu i oprogramowania;
  • tworzenie opisu zakresu czynności na stanowiskach pracy związanych z wdrażaną technologią informatyczną, pomoc w procesie rekrutacji pracowników;
  • tworzenie działu do spraw technologii informatycznych w ramach przedsiębiorstwa;
  • tworzenie baz danych, lokalnych sieci, stron internetowych;
  • tworzenie aplikacji dla programów informatycznych;
  • pomoc i wsparcie techniczne w zakresie rozwiązań wdrożeniowych/operacyjnych;
  • doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie;

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez PARP. PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MSP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

Zaproszenie do składania ofert rtf ( 108,7 kb ) pdf ( 98,3 kb )
Formularz wniosku rtf ( 87,6 kb ) pdf ( 147,4 kb )
Wzór CV rtf ( 35,9 kb ) pdf ( 66,6 kb )
Wzór oświadczenia dla ekspertów rtf ( 6,8 kb ) pdf ( 96,4 kb )
Wzór oferty świadczenia usług rtf ( 18,2 kb ) pdf ( 88,7 kb )
Klauzule etyczne rtf ( 17,0 kb ) pdf ( 109,0 kb )
Zasady wizualizacji dla Akredytowanych Wykonawców rtf ( 35,6 kb ) pdf ( 164,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 36,1 kb )
pliki pdf ( 565,0 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do 31 stycznia 2005 r w przypadku Phare 2002 i 31 stycznia 2006 r. w przypadku Phare 2003. Wniosek, który wpłynie po terminie 31 styczniu 2006 nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Posiedzenia Komisji Oceniającej odbędą się w czerwcu 2004, sierpniu 2004, listopadzie 2004, lutym 2005, maju 2005, sierpniu 2005, listopadzie 2005 i lutym 2006.

UWAGA!!!! W związku z tym, iż dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Phare 2003 został wyznaczony na luty 2006 r., ostatnie posiedzenie Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie akredytacji zostało przesunięte na wcześniejszy termin i odbędzie się w styczniu 2006 r. Termin składania wniosków na ostatnie posiedzenie upływa 18 stycznia 2006 r. (liczy się data wpływu wniosku do PARP).


Wnioski prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83. 00-834 Warszawa
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod adresem:
akredytacja@parp.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI

wróć