Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Ogłoszenie o akredytacji
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
do programu Phare 2002
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP


LISTY AKREDYTOWANYCH WYKONAWCÓW


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach Programu Rozwoju BHP realizowanego w ramach programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP, prowadzi akredytację wykonawców usług doradczych w obszarze BHP.

W ramach Programu BHP udzielane jest wsparcie na współfinansowanie kosztów ponoszonych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) na realizacje następujących działań:

  1. Zidentyfikowanie zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
  2. Pomiary szkodliwych czynników, które występują w miejscu pracy;
  3. Ocena ergonomiczności miejsca pracy;
  4. Ocena poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych;
  5. Planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych;
  6. Opracowanie technicznych projektów stosowania maszyn ochraniającego i/lub sprzętu ochraniającego miejsce pracy;
  7. Wdrożenie i ulepszenie systemem zarządzania BHP.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie na usługi konsultacyjne pod warunkiem, że są one realizowane przez akredytowanych wykonawców - konsultantów akredytowanych przez PARP. PARP sporządzi listę akredytowanych organizacji, która będzie dostępna dla MSP w internecie oraz w Regionalnych Instytucjach Finansujących (RIF).

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

Zaproszenie do składania ofert rtf ( 126,8 kb ) pdf ( 162,9 kb )
Formularz wniosku rtf ( 125,5 kb ) pdf ( 153,0 kb )
Wzór CV rtf ( 35,9 kb ) pdf ( 66,6 kb )
Wzór oświadczenia dla ekspertów rtf ( 6,5 kb ) pdf ( 92,2 kb )
Wzór oferty świadczenia usług rtf ( 18,2 kb ) pdf ( 88,7 kb )
Klauzule etyczne rtf ( 16,9 kb ) pdf ( 109,0 kb )
Zasady wizualizacji dla Akredytowanych Wykonawców rtf ( 35,6 kb ) pdf ( 164,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 38,4 kb )
pliki pdf ( 633,4 kb )

Wnioski można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do dnia 29 października, 2004. Wniosek, który wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Lista akredytowanych wykonawców ma charakter otwarty - będzie sukcesywnie rozszerzana na kolejnych posiedzeniach Komisji Oceniającej. Kolejne posiedzenia Komisji Oceniającej odbędą się w listopadzie 2004 r. Na ostatni termin wnioski należy składać do dnia 29 października 2004 r. (liczy się data wpływu wniosku do PARP).


Wnioski prosimy składać na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83. 00-834 Warszawa
Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod adresem:
akredytacja@parp.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI

wróć